«Άνοιξε» ο β’ κύκλος του νέου Αναπτυξιακού Νόμου

«Άνοιξε» ο β’ κύκλος του νέου Αναπτυξιακού Νόμου

362
SHARE
Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις Φεβρουαρίου

«Άνοιξε» ο β’ κύκλος του νέου Αναπτυξιακού Νόμου (ν. 4399/2016) με το πρόγραμμα της «Γενικής Επιχειρηματικότητας» για το οποίο, ήδη από την Παρασκευή (15/12) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, ενώ εντός της εβδομάδας αναμένεται να ανοίξει η διαδικασία και για τα υπόλοιπα προγράμματα – καθεστώτα. Συγκεκριμένα θα αρχίσει η υποβολή αιτήσεων για τις «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ», τις «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» και τις «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους».

Όπως έχει ανακοινωθεί, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα ολοκληρωθεί στις 15 Φεβρουαρίου 2018, ωστόσο, λόγω της καθυστέρησης στην προκήρυξη, θεωρείται σχεδόν βέβαιο, ότι θα δοθεί μια μικρή παράταση.

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί στο νέο κύκλο ενισχύσεων του 4399/2016 ανέρχεται στα 750 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη). Ωστόσο, το μεγαλύτερο τμήμα εξ αυτών, αφορά ενισχύσεις που θα χορηγηθούν με τη μορφή της φοροαπαλλαγής. Συγκεκριμένα από το παραπάνω ποσό, τα 490 εκατ. αφορούν φοροαπαλλαγές και τα υπόλοιπα 260 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για επιχορηγήσεις, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής των 490 εκατ. ευρώ καθορίζεται ως εξής: για το πρόγραμμα «Γενικής Επιχειρηματικότητας» στα 250 εκατ. ευρώ, στις «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού», στα 150 εκατ. ευρώ, τις «Νέες Ανεξάρτητες MME» στα 30 εκατ. ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής και του οφέλους από τη σταθεροποίηση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος που αφορά τις «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» καθορίζεται στα 60 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, τα 260 εκατ. ευρώ που θα καταβληθούν «μετρητά» κατανέμονται κατά 140 εκατ. ευρώ στο καθεστώς της «Γενικής Επιχειρηματικότητας» και κατά 120 εκατ. ευρώ στο καθεστώς των «Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ»

Όσον αφορά στα προγράμματα -καθεστώτα τα βασικά σημεία τους είναι τα εξής:
«Γενική Επιχειρηματικότητα»: Το συγκεκριμένο καθεστώς απευθύνεται στο σύνολο των επιχειρήσεων, καθώς είναι δυνατή η υπαγωγή σχεδόν όλων των νομικών μορφών (ατομικές, εμπορικές, αλλά και συνεταιριστικές επιχειρήσεις), υφιστάμενες ή υπό σύσταση. Στις μορφές ενίσχυσης περιλαμβάνονται η επιχορήγηση, η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η επιδότηση του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης και η φορολογική απαλλαγή.

«Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ»: Το καθεστώς παρέχει στις επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής αυξημένα κίνητρα σε σχέση με τα υπόλοιπα καθεστώτα γενικών ενισχύσεων, όπως επιχορήγηση των επενδυτικών δαπανών από 70% έως 100%, αλλά και ενισχύσεις έως 100.000 ευρώ για τις δαπάνες εκκίνησης. Ομοίως, στις μορφές ενίσχυσης περιλαμβάνονται η επιχορήγηση, η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η επιδότηση του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης και η φορολογική απαλλαγή.

«Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού»: Μέσω του συγκεκριμένου καθεστώτος θα ενισχυθούν με φορολογικές απαλλαγές δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται εντός της μονάδας υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν αρχική επένδυση.

«Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους»: Μέσω του καθεστώτος ενισχύονται επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια άνω των 20.000.000 ευρώ και δημιουργούν δύο τουλάχιστον θέσεις εργασίας ανά ένα εκατομμύριο επιλέξιμης επένδυσης. Η μορφή ενίσχυσης για το συγκεκριμένο καθεστώς είναι η φορολογική απαλλαγή και η σταθεροποίηση του φορολογικού συντελεστή για 12 έτη.

LEAVE A REPLY