Άρθρο: Μία Πρόταση για τον Πρωτογενή Τομέα

Άρθρο: Μία Πρόταση για τον Πρωτογενή Τομέα

763
SHARE
Arthro: Mia protasi gia ton protogeni tomea

Μετά από πολλές διαπιστώσεις και πολλά  λόγια , για την επανεκκίνηση του πρωτογενή τομέα, κατατίθεται μία πρόταση , με ορίζοντα πενταετίας και αφορμή για μία εναλλακτική στόχευση ανάπτυξης με οδηγό τον πρωτογενή τομέα.

Στον Ευρωπαϊκό χώρο δίνεται βαρύτητα στην Αγροτική Πολιτική και σίγουρα υπάρχουν προγράμματα όπως της  Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020). Συνολικά πέντε ταμεία αναμένονται να ενεργοποιηθούν.

Η  πρόταση που θα εντάσσεται σε ένα Πανεθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης είναι:    Η πενταετής εσωτερική μετανάστευση 500.000 ανέργων από τις πόλεις στην επαρχία. Η ένταξη θα γίνεται σταδιακά, θα χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκά προγράμματα και θα το υλοποιούν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες.

Πρώτα θα γίνεται η ενημέρωση και η εκπαίδευση των νέων αγροτών  στην πόλη κατοικίας τους, με τη συνδρομή των πανεπιστημίων, των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ) και των επιμελητηρίων. Θα γίνονται θεματικές ενότητες ενημέρωσης. Στην επαρχία θα δημιουργηθεί Τράπεζα Γης που θα καταχωρούν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να ενοικιάσουν ή να πουλήσουν τη γη τους και με την αιγίδα του κράτους       ( Δήμοι-Περιφέρειες)  θα έχουν εισόδημα. Ακόμη και κατοικίες προς πώληση ή ενοικίαση θα καταχωρούνται για τους νέους αγρότες. Θα γίνει μία δεύτερη Τράπεζα καταχώρησης των μηχανημάτων και εργαλείων  που θα διατίθενται από ολική χρήση έως ωριαία , με τη δημιουργία εισοδήματος για τον κάτοχο και ευελιξία με χαμηλό κόστος ή μηδενικό  (ένταξη σε πρόγραμμα) για τον νέο αγρότη. Στο ίδιο πρόγραμμα θα εντάσσονται νέες μονάδες τυποποίησης , συσκευασίας και ήπιας μορφής επεξεργασίας, άρα και χαμηλής έντασης κεφαλαίων, για τα προϊόντα που παράγονται. Στην αρχική ενημέρωση θα περιλαμβάνονται  και θα πριμοδοτούνται :   η δημιουργία ομάδων παραγωγής, οι ΚΟΙΝΟΣΕΠ και των Clusters ως μοχλός υποκίνησης του πρωτογενή τομέα και του δευτερογενή τομέα, για πλήρη σύμπραξη. Να τονισθεί πως σε όλα τα στάδια υλοποίησης του προγράμματος θα συμμετέχουν οι Τράπεζες και οι Ιδιώτες με την συμβολαιακή πολιτική που ήδη έχουν και την τεχνογνωσία τους.

Οι άνεργοι που θα ενημερωθούν και θα εκπαιδευτούν , θα λάβουν ένα μικρό μέρος επιδότησης και στην συνέχεια με την μετοίκιση-εγκατάσταση  στην επαρχία θα λάβουν και την μεγαλύτερη επιδότηση. Η επιμόρφωση θα συνεχίζεται μέσω εξ αποστάσεως εκπαίδευση και αποστολή έντυπου υλικού π.χ..

Η συγκρότηση ενός τέτοιου Σχεδίου είναι μονόδρομος , ώστε με την ένταξη 500.000 ανέργων στον πρωτογενή τομέα και την εσωτερική μετανάστευση, θα έχουμε προοπτικές δημιουργίας νέων εισοδημάτων, εισφορές στα Ασφαλιστικά Ταμεία μας και ισόρροπη ανάπτυξη επαρχίας και αστικών κέντρων.

Σπαθάς  Απόστολος

Οικονομολόγος

LEAVE A REPLY