Έκκληση της ΤτΕ στην Κυβέρνηση να μειώσει το μη μισθολογικό κόστος εργασίας

Έκκληση της ΤτΕ στην Κυβέρνηση να μειώσει το μη μισθολογικό κόστος εργασίας

374
SHARE

«Καμπανάκι» για τις επιπτώσεις, που προκαλεί στην οικονομία η υπερφορολόγηση της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα, χτυπά η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) στην ενδιάμεση έκθεσή της για τη νομισματική πολιτική της χώρας και καλεί την Κυβέρνηση να προχωρήσει στον περιορισμό των φορολογικών συντελεστών, αλλά και στην υλοποίηση των απαιτούμενων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Η υπέρμετρη αύξηση του φορολογικού βάρους, όπως επισημαίνεται, αποδυναμώνει τα κίνητρα των εργαζομένων για προσφορά εργασίας, αλλά και των επιχειρήσεων για ζήτηση εργασίας και παραγωγή, καθώς πλήττει την ανταγωνιστικότητά τους, ενώ ενδυναμώνει τα κίνητρα φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής. Αποτέλεσμα είναι αντί να αυξάνει τα φορολογικά έσοδα, να συμβάλλει στη συρρίκνωση της φορολογικής βάσης και στη μείωση των εσόδων και τελικά, στη συρρίκνωση του ΑΕΠ.

Όπως επισημαίνεται επίσης, το 2017, το μη μισθολογικό κόστος, τόσο ως ποσοστό των ακαθάριστων αποδοχών των εργαζομένων όσο και ως ποσοστό του συνολικού κόστους εργασίας, ήταν πάνω από 10 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο σε σχέση με τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ και της Ε.Ε.

Από την πλευρά της η ΤτΕ απευθύνει έκκληση για την άμεση μείωση του μη μισθολογικού κόστους εργασίας, η οποία θα συνεπάγεται μία σειρά ευεργετικών επιδράσεων, καθώς η μείωση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος, περιορίζει το μέσο κόστος παραγωγής και συνακόλουθα τις τιμές των προϊόντων, βελτιώνοντας  την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές αγαθών και υπηρεσιών και αυξάνοντας τα κέρδη, την παραγωγή και τη ζήτηση εργασίας.

Αναφέρεται, επίσης, χαρακτηριστκά ότι στην περίπτωση της Ελλάδας  η μείωση κατά 1 ποσοστιαία μονάδα του συντελεστή ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων θα επιφέρει όφελος του ΑΕΠ κατά 0,40% για το 2019, κατά 0,66% για το 2020 και κατά 1,36% σε μακροχρόνια βάση, ενώ εφόσον υπάρξει μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 1 μονάδα τόσο για τους εργαζόμενους, όσο και για τους εργοδότες, το ελληνικό ΑΕΠ θα μπορούσε να ωφεληθεί κατά 1,32% το 2019, κατά 1,97% το 2020, κατά 2,31% το 2021 και κατά 3,51% σε μακροχρόνιο επίπεδο.

LEAVE A REPLY