“Ένα βήμα μπροστά η Βόρεια Ελλάδα” στις εξαγωγές σύμφωνα με έρευνα της...

“Ένα βήμα μπροστά η Βόρεια Ελλάδα” στις εξαγωγές σύμφωνα με έρευνα της ΕΥ – Άμεση ανάγκη για εθνική στρατηγική για τις εξαγωγές

601
SHARE
Afksanontai oi ellinikes eksagoges-Pinakas me tous pio eksostrefeis kladous

Πρωτοπορεί εξαγωγικά η Βόρεια Ελλάδα, σε σύγκριση με την υπόλοιπη χώρα, σύμφωνα με τα πορίσματα έρευνας της ΕΥ Ελλάδος (Ernst & Young), με τίτλο «Made in Greece: Το μεγάλο στοίχημα των ελληνικών εξαγωγών». Στην ποσοτική έρευνα συμμετείχαν 149 μικρές, μεσαίες και μεγάλες εξαγωγικές επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα και τους κλάδους της οικονομίας, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκαν προσωπικές συνεντεύξεις με επιχειρηματίες και εκπροσώπους φορέων, που σχετίζονται με τις εξαγωγές. Κύριο συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι πρέπει να αποτελέσει άμεση προτεραιότητα η χάραξη εθνικής στρατηγικής για τις εξαγωγές.

Ένα βήμα μπροστά

Συγκεκριμένα, η η Βόρεια Ελλάδα βρίσκεται ένα βήμα μπροστά  ικά  από την υπόλοιπη χώρα, αν και με πτωτική πορεία τα τελευταία χρόνια. Είναι ωστόσο και πιο ευάλωτη από την υπόλοιπη Ελλάδα στην αρνητική εικόνα της χώρας στο εξωτερικό.

Οι συνολικές εξαγωγές της Βόρειας Ελλάδας φτάνουν τα 5 δισεκατ. ευρώ περίπου το 2015, ποσό που αντιστοιχεί στο 20% του συνόλου των εξαγωγών της χώρας και σχεδόν το 80% προέρχεται από την Κεντρική Μακεδονία.

Η πορεία των εξαγωγών της Μακεδονίας και της Θράκης είναι πτωτική τα τελευταία χρόνια – σημειώνοντας από το 2012 σωρευτικά μείωση περίπου 10%. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας εξάγουν μεγαλύτερο ποσοστό του τζίρου τους, εξάγουν σε περισσότερες χώρες – συγκεκριμένα ποσοστό 59% στη Βόρεια Ελλάδα, έναντι 47% σε όλη τη χώρα, εξάγει σε περισσότερες από 21 χώρες – και έχουν περισσότερες μονάδες στο εξωτερικό.

Επίσης, ποσοστό 79% των βορειοελλαδίτικων επιχειρήσεων του δείγματος έχει αυξήσει τις εξαγωγές του τα τελευταία δέκα χρόνια, ενώ ποσοστό 89% εκτιμά ότι θα τις αυξήσει τα επόμενα δέκα χρόνια.

Στον αντίποδα η αρνητική εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό φαίνεται να επηρεάζει περισσότερο τις επιχειρήσεις στη Βόρεια Ελλάδα τόσο σήμερα (32% έναντι 28% του συνόλου), όσο και στα πρώτα εξαγωγικά βήματα (44% έναντι 27% του συνόλου). Η αστάθεια στη χώρα μας, επίσης, εμφανίζει μεγαλύτερες συνέπειες στις επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας σήμερα (34% έναντι 27% του συνόλου).

Συμπεράσματα

Κύρια συμπεράσματα της έρευνας (πανελλαδικά) είναι:

-Το 83% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα έχει αυξήσει τον αριθμό των χωρών στις οποίες εξάγει, σε σχέση με 10 χρόνια πριν

-Όμως, μόνο το 2,5% των ελληνικών επιχειρήσεων κατέγραψε εξαγωγική δραστηριότητα το 2015

-Το 94% των επιχειρήσεων του δείγματος εξάγει και με δικό του brand name

-Ωστόσο, τα ευρήματα της έρευνας επιβεβαιώνουν το σχετικά μικρό βάθος της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων

-Γραφειοκρατικές διαδικασίες, υψηλή φορολογία, και η αρνητική εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, τα κύρια εξωτερικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις

-Υψηλά κοστολόγια, έλλειψη καταρτισμένου προσωπικού, προβλήματα αυτοχρηματοδότησης και ρευστότητας, και εσωτερικά οργανωτικά προβλήματα, τα κύρια εσωτερικά εμπόδια των επιχειρήσεων

-Άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων, υιοθέτηση μακρόπνοης εξαγωγικής στρατηγικής και δημιουργία εθνικής εμπορικής ταυτότητας, οι βασικές κινήσεις της Πολιτείας

Προτάσεις της ΕΥ

Για να κερδίσουν το στοίχημα της εξωστρέφειας, οι ελληνικές επιχειρήσεις σύμφωνα με την ΕΥ θα πρέπει να εδραιώσουν μια εξαγωγική κουλτούρα, υιοθετώντας δραστικές αλλαγές στη δομή και τη φιλοσοφία τους και εγκαταλείποντας πρακτικές που ενδεχομένως τις βοήθησαν να εδραιωθούν στην εγχώρια αγορά, αλλά δε θα τους επιτρέψουν να διακριθούν στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα, θα πρέπει:

-Να υιοθετήσουν μια μακροπρόθεσμη θεώρηση, χωρίς προσδοκίες γρήγορων αποδόσεων.

-Να επικεντρωθούν στην ποιότητα του προϊόντος και τη συνέπεια στην εξυπηρέτηση του πελάτη.

-Να προσαρμόσουν τα προϊόντα και τις εμπορικές τους πρακτικές στις επιμέρους ανάγκες της κάθε αγοράς.

-Να θέσουν όλη την οργάνωση της επιχείρησης στην υπηρεσία του στόχου των εξαγωγών.

-Να αναζητήσουν και να εκπαιδεύσουν τα απαραίτητα εξειδικευμένα στελέχη, δημιουργώντας την κατάλληλη οργανωτική δομή.

-Να εξελίξουν το παραδοσιακό οικογενειακό μοντέλο διοίκησης.

-Να προχωρήσουν σε συγχωνεύσεις, συμπράξεις και άλλες μορφές συνεργασίας, για να επιτύχουν τις απαραίτητες οικονομίες κλίμακος.

Από την πλευρά της, η Πολιτεία, πλην της αυτονόητης επιδίωξης της επανόδου της οικονομίας και του τραπεζικού συστήματος σε συνθήκες κανονικότητας, θα πρέπει:

-Να συγκεντρώσει τις αρμοδιότητες σε έναν φορέα με συντονιστικό ρόλο για το εγχείρημα των εξαγωγών.

-Να προχωρήσει σε περαιτέρω μέτρα δραστικής μείωσης της γραφειοκρατίας που αυξάνει το κόστος των εξαγωγών.

-Να ηγηθεί της προσπάθειας χάραξης μιας μακροπρόθεσμης εθνικής στρατηγικής για τις εξαγωγές.

-Να συντονίσει το εγχείρημα της δημιουργίας μιας στιβαρής εθνικής εμπορικής ταυτότητας, που θα συνδέει τα ελληνικά προϊόντα με τις έννοιες της ποιότητας και της αυθεντικότητας.

-Να φροντίσει για την εκπαίδευση και εξειδίκευση του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού, που θα υποστηρίξει την εξαγωγική προσπάθεια.

-Να ενισχύσει τις υποστηρικτικές υπηρεσίες (εμπορικοί ακόλουθοι, κλπ.), οι οποίες, σε συνδυασμό με τα επιμελητήρια και τους συνδέσμους επιχειρήσεων, μπορούν να εξασφαλίσουν στις μικρές, κυρίως, εξαγωγικές επιχειρήσεις την απαραίτητη πληροφόρηση.

-Να ενισχύσει τις υποδομές και τα μεταφορικά δίκτυα και τη σύνδεσή τους με το εξωτερικό.

-Να εξασφαλίσει κίνητρα για συγχωνεύσεις και συνεργασίες των επιχειρήσεων, αλλά και των αγροτικών συνεταιρισμών.

 

LEAVE A REPLY