Έρευνα διαΝΕΟσις: Η κρίση «τσάκισε» τα φτωχά νοικοκυριά και «χτύπησε» την απασχόληση...

Έρευνα διαΝΕΟσις: Η κρίση «τσάκισε» τα φτωχά νοικοκυριά και «χτύπησε» την απασχόληση των ανδρών

404
SHARE

Ήταν οι επιπτώσεις της κρίσης ίδιες για όλους; Ποιες ηλικίες, ποια επαγγέλματα και ποιες πληθυσμιακές ομάδες επλήγησαν περισσότερο από τη μείωση των εισοδημάτων και του βιοτικού επιπέδου; Πώς διαμορφώνεται το φαινόμενο της κοινωνικής κινητικότητας; Απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα επιχειρεί να δώσει η νέα έρευνα της διαΝΕΟσις, με συντονιστή τον Καθηγητή στο Πολυτεχνείο του Μιλάνου Μάνο Ματσαγγάνη, ο οποίος επίσης αναλύει διεξοδικά πλήθος στοιχείων και καταλήγοντας σε συγκεκριμένες προτάσεις για τον ανασχεδιασμό των δημόσιων πολιτικών.

Σύμφωνα με την έρευνα η κρίση «τσάκισε» τα φτωχά νοικοκυριά που είδαν το εισόδημά τους να μειώνεται στο μισό μέσα σε πέντε χρόνια, ενώ ο κίνδυνος φτώχειας απειλεί ολοένα και περισσότερα παιδιά.

Ειδικότερα, τα βασικά ευρήματα της έρευνας είναι τα εξής:
-Η κρίση έπληξε περισσότερο τους εργαζόμενους από ό,τι τους συνταξιούχους.
-Αυξήθηκε σημαντικά ο σχετικός κίνδυνος φτώχειας των παιδιών.
– Το φτωχότερο δεκατημόριο του πληθυσμού το 2014 ήταν κατά 56% φτωχότερο από το αντίστοιχο δεκατημόριο το 2009.
-Το πλουσιότερο δεκατημόριο το 2014 ήταν κατά 42% φτωχότερο από το αντίστοιχο δεκατημόριο το 2009.
-Οι απώλειες ήταν μεγαλύτερες για τις οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά από ό,τι για τις οικογένειες χωρίς παιδιά, ή με τρία παιδιά και άνω.

Επιπτώσεις στην αγορά εργασίας
-Η μείωση της απασχόλησης ήταν μεγαλύτερη για τους άνδρες και για τους κλάδους της οικοδομής (-63%), της βιομηχανίας, του ηλεκτρισμού και της ύδρευσης (-38%).
-Μικρότερη στους τομείς της δημόσιας διοίκησης (-2%) και στον πρωτογενή τομέα (-9%).
-Ο αριθμός εργαζομένων μειώθηκε περισσότερο στις μικρότερες ηλικίες, με τους εργαζόμενους έως 29 ετών να μειώνονται στο μισό. Οι εργαζόμενοι ηλικίας 45-64 μειώθηκαν μόνο κατά 9%.
-Η μείωση της απασχόλησης ήταν αντιστρόφως ανάλογη με το μορφωτικό επίπεδο των εργαζομένων.
-Οι εργαζόμενοι απόφοιτοι δημοτικού, γυμνασίου λυκείου ή κάποιας μεταλυκειακής εκπαίδευσης μειώθηκαν σημαντικά (από 53% έως 20%).
-Οι εργαζόμενοι με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό αυξήθηκαν κατά 57%.

Εξέλιξη αμοιβών και κοινωνική κινητικότητα
-Η μέση αμοιβή μειώθηκε κατά περισσότερο από ένα πέμπτο (-21,8%) ανά εργαζόμενο.
-Η μέση μείωση αμοιβών ήταν 30% (σε αποπληθωρισμένα μεγέθη).
-Στην Ελλάδα είναι 2,2 φορές πιθανότερο κάποιος που έχει μεγαλώσει σε οικογένεια που τα “βγάζει πέρα δύσκολα” να τα βγάζει πέρα
δύσκολα και σήμερα ως ενήλικας. Η σχετική πιθανότητα στην ΕΕ είναι ακόμη μεγαλύτερη (2,8).

Πώς μπορεί να αναστραφεί αυτή η κατάσταση;
Η μελέτη καταλήγει σε κάποιες προτάσεις πολιτικής που η εφαρμογή τους θα μπορούσε να βελτιώσει την υφιστάμενη κατάσταση και αυτές είναι:
-Γενναίος αναπροσανατολισμός της οικονομικής πολιτικής με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας με καλύτερες αμοιβές.

-Αναβάθμιση της στάθμης των δεξιοτήτων των εργαζομένων με βελτίωση της ποιότητας όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης από την προσχολική αγωγή μέχρι τη διά βίου μάθηση και εξασφάλιση ίσης πρόσβασης σε όλους.

-Συστηματικότερη στήριξη του εισοδήματος των φτωχών και των ανέργων μέσα από:
• επέκταση των επιδομάτων ανεργίας ώστε να καλύπτουν περισσότερους ανέργους
• βελτίωση του σχεδιασμού του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων
• θεσμοθέτηση επιδόματος ενοικίου
• καλύτερη εφαρμογή του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης

Ανάπτυξη των κοινωνικών υπηρεσιών με:
• γεύματα στα σχολεία για όλους τους μαθητές δημοτικού
• επέκταση της παιδικής φροντίδας σε όλες τις οικογένειες με παιδιά ηλικίας 2-5 ετών.
• αποκατάσταση του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” για την εξυπηρέτηση των ηλικιωμένων
• αποσύνδεση της περίθαλψης από την ασφάλιση

LEAVE A REPLY