Έρευνα ΕΒΕΘ: Πονοκέφαλος για τις επιχειρήσεις η υψηλή φορολογία και η έλλειψη...

Έρευνα ΕΒΕΘ: Πονοκέφαλος για τις επιχειρήσεις η υψηλή φορολογία και η έλλειψη ρευστότητας

391
SHARE

Οι υψηλές φορολογικές υποχρεώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο πρόβλημα των επιχειρήσεων της Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τα πορίσματα έρευνας
για την αποτίμηση του 2018 και τις εκτιμήσεις για το 2019 σε επιχειρήσεις-μέλη του ΕΒΕΘ (Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης),
και έπονται κατά σειρά σπουδαιότητας η ρευστότητα, η μείωση του κύκλου εργασιών, οι επισφάλειες από πελάτες και η αδυναμία πρόσβασης σε τραπεζικό δανεισμό.

Μία στις τέσσερις επιχειρήσεις, εξάλλου, σύμφωνα με την έευνα που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία ερευνών Palmos Analysis σε δείγμα 160 επιχειρήσεων στο χρονικό διάστημα 22 Ιανουαρίου-8 Φεβρουαρίου 2019, έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές σε Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία. Επιδείνωση καταγράφεται και όσον αφορά την απασχόληση, καθώς μειώσεις προσπωικού έκανε ποσοστό 185 έναντι 16% πέρυσι, ενώ αύξησε τις θέσεις εργασιας ποσοστό 22%, έναντι 28% πέρυσι.

Οι προσδοκίες των ειχειρήσεων για το 2019, εξάλλου, όπως τόνισ εκατά την παρουσίαση της έρευνας ο Α’ Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΘ, Μανώλης Βλαχογιάννης και ο γενικός διευθυντής της Palmos Analysis, Πασχάλης Τεμεκενίδης, μπορούν να χαρακτηριστύν επιφυλακτικές και συγκρατημένες, όπως και η γενικότερη στάση τους απέναντι στα κυριότερα θέματα, που καλούνται να αντιμετωπίσουν, όπως η σχέση τους με το τραπεζικό σύστημα, η ρευστότητα και οι πωλήσεις τους.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την έρευνα, το 36% των επιχειρήσεων απαντούν ότι το 2018 ο κύκλος εργασιών τους μειώθηκε, το 35% ότι παρέμεινε στα ίδια επίπεδα και το 28% ότι αυξήθηκε.

Οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις και ειδικότερα το 58% κράτησε σταθερές πέρσι τις θέσεις εργασίας τους, ενώ το 22% τις αύξησε κιόλας και μόλις το 18% πραγματοποίησε συρρίκνωση του προσωπικού του.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα των επιχειρήσεων είναι η αντιμετώπιση των φορολογικών υποχρεώσεων και έπονται κατά σειρά σπουδαιότητας η ρευστότητα, η μείωση του κύκλου εργασιών, οι επισφάλειες από πελάτες και η αδυναμία πρόσβασης σε τραπεζικό δανεισμό.

Μοιρασμένες είναι οι τοποθετήσεις των επιχειρήσεων αναφορικά με το εάν το 2018 ήταν καλύτερο, χειρότερο ή το ίδιο με κριτήριο τις εξαγωγές τους. Στο πλαίσιο αυτό, καλύτερο από το 2017 αναφέρει το 34% των επιχειρήσεων, περίπου ίδιο το 31% και χειρότερο το 28%.

Το 34% των επιχειρήσεων λέει ότι θα είναι καλύτερο το 2019, σε σχέση με το 2018, το 35% ίδιο και το 27% χειρότερο.

Απόλυτα ισορροπημένες είναι οι απαντήσεις των επιχειρήσεων για τις σχέσεις τους με τις τράπεζες. Στο ερώτημα εάν ως επιχείρηση είναι ικανοποιημένη από την αντιμετώπιση της από τις τράπεζες το τελευταίο τρίμηνο, το 45% αναφέρει όχι/μάλλον όχι, το 46% ναι/μάλλον ναι και το 9% δεν ξέρω/δεν απαντώ. Γενικά το 84% των επιχειρήσεων αναφέρει μία αμετάβλητη σχέση με τις τράπεζες το τελευταίο τρίμηνο και μόλις το 5% αναφέρει βελτίωση.

Την ίδια στιγμή, για το επόμενο τρίμηνο οι επιχειρήσεις σε ποσοστό 34% εκτιμούν ότι οι πωλήσεις τους θα παραμείνουν αμετάβλητες, το 32% ότι θα αυξηθούν και το 29% ότι θα μειωθούν.

Όσον αφορά στο ζήτημα της απασχόλησης στις επιχειρήσεις της έρευνας, το επόμενο τρίμηνο το 66% εκτιμά ότι θα παραμείνει αμετάβλητη, το 16% πως θα αυξηθεί και το 14% ότι θα μειωθεί.

Για την ρευστότητα το επόμενο τρίμηνο, το 43% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι θα είναι αμετάβλητη, το 38% ότι θα μειωθεί και το 17% πως θα αυξηθεί.

Για την ικανοποίηση των δανειακών αναγκών της επιχείρησης τους, το 28% των ερωτώμενων περιμένει δυσμενέστερους όρους το επόμενο τρίμηνο, το 40% τους ίδιους όρους, το 26% δεν ξέρει/δεν απαντά και μόλις το 6% ευνοικότερους όρους.

LEAVE A REPLY