Έρευνα: Κάτω από 9 εκατ. οι Έλληνες έως το 2050

Έρευνα: Κάτω από 9 εκατ. οι Έλληνες έως το 2050

511
SHARE
Έρευνα: Κάτω από 9 εκατ. οι Έλληνες έως το 2050

Ορατές αναμένεται να γίνουν τα αμέσως επόμενα χρόνια οι αρνητικές δημογραφικές εξελίξεις στη χώρα μας, καθώς ο πληθυσμός της ακολουθεί φθίνουσα πορεία. Αυτό προβλέπει μια νέα μελέτη του Ινστιτούτου του Βερολίνου για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη, η οποία αναλύει γενικότερα το δημογραφικό μέλλον της Ευρώπης.

Σύμφωνα με τη μελέτη κατά την χρονική περίοδο 2011-2016 η Ελλάδα έχασε σχεδόν το 3% του πληθυσμού της. Η εξέλιξη αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στη γέννηση λιγότερων παιδιών εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Προβλέπει ακόμη ότι από περίπου 10,8 εκατομμύρια το 2016, ο πληθυσμός της χώρας μας θα μειωθεί στα 9,9 εκατομμύρια έως το 2030 και στα 8,9 εκατομμύρια έως το 2050, με συνέπεια να υποστεί μια πρόσθετη μείωση κατά περίπου 18%. Με δείκτη ολικής γονιμότητας 1,33 (ο προβλεπόμενος μέσος αριθμών παιδιών ανά γυναίκα), η Ελλάδα έχει σήμερα σχεδόν τη χαμηλότερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση!

Χώρα συνταξιούχων…

Η μελέτη επισημαίνει ότι εξαιτίας, κυρίως, του μικρού αριθμού παιδιών που γεννιούνται στη χώρα μας, περίπου 90.000 ετησίως, συμβαίνει το εξής: Ο πληθυσμός της Ελλάδας είναι ένας από τους πιο γερασμένους στην Ευρώπη. Πάνω από το ένα πέμπτο των κατοίκων της (το 21%) είναι άνω των 65 ετών. Μόνον η Ιταλία στην Ευρώπη έχει υψηλότερο ποσοστό ηλικιωμένων.
Οι Γερμανοί ερευνητές προβλέπουν ακόμη -με βάση τις έως τώρα δημογραφικές τάσεις- ότι η Ελλάδα είναι πιθανό πως θα έχει τη χειρότερη σε όλη την Ευρώπη αναλογία εργαζομένων προς συνταξιούχους έως το 2050. πληθυσμός της Ελλάδας!

«Χάσμα» Βορρά-Νότου
Σύμφωνα με την έκθεση, η Ευρώπη είναι δημογραφικά διαιρεμένη. Στο βορρά, στη δύση και στο κέντρο της ηπείρου υπάρχουν σχετικά υψηλοί δείκτες γονιμότητας και μετανάστευσης που διασφαλίζουν την ανάπτυξη των πληθυσμού στο προβλεπτό μέλλον. Αντίθετα, η νότια και η ανατολική Ευρώπη καταγράφουν επιταχυνόμενη γήρανση και απώλειες πληθυσμού. Και Ευρώπη είναι πλέον στην κυριολεξία μια «γηραιά» ήπειρος, έχοντας πληθυσμό κατά μέσο όρο πιο γερασμένο από τις άλλες ηπείρους.

Σήμερα στην Ευρώπη υπάρχουν περίπου 32 συνταξιούχοι για κάθε 100 εργαζόμενους 20 έως 64 ετών. Δηλαδή περίπου τρεις εργαζόμενοι αντιστοιχούν σε ένα συνταξιούχο. Αυτή η αναλογία προβλέπεται να πέσει όμως σε δύο εργαζόμενους ανά συνταξιούχο έως τα μέσα του 21ου αιώνα.

Η μελέτη εκτιμά ότι έως το 2050 ο πληθυσμός της Ελλάδας θα έχει την υψηλότερη μέση ηλικία μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών. Αυτή την… πρωτιά θα την μοιράζεται με την Πορτογαλία. Και οι δυο χώρες, σύμφωνα με τη μελέτη, θα γνωρίσουν και συρρίκνωση του πληθυσμού τους, εκτός από τη γήρανση.

Πάντως, όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, η μόνιμη εγκατάσταση και η επιτυχής ενσωμάτωση περισσότερων μεταναστών μπορεί να αποτελέσει αντίβαρο σε αυτές τις δύο αρνητικές τάσεις. Οι ερευνητές προτείνουν ακόμη μέτρα στήριξης των γεννήσεων και των εργαζομένων μητέρων, καθώς επίσης κρατικές πολιτικές γενικότερα που να διευκολύνουν τους γονείς να συνδυάζουν τη δουλειά με την οικογένεια.

LEAVE A REPLY