Friday , 19 August 2022

Έρευνα: 7 στις 10 ελληνικές επιχειρήσεις δηλώνουν αδυναμία διαχείρισης του πληθωρισμού-Μεγαλώνουν οι καθυστερήσεις των πληρωμών

Ολοένα και μεγαλύτερες γίνονται οι καθυστερήσεις πληρωμών προς τις επιχειρήσεις από τους πελάτες τους, σύμφωνα με την τρίτη έκδοση του European Payment Report* – Έκθεση για την Ελλάδα για το 2022 της Intrum. Από την Ελλάδα συμμετείχαν στην έρευνα εκπρόσωποι 240 ελληνικών επιχειρήσεων από 15 κλάδους, με αποτέλεσμα την πρόκληση έντονων πιέσεων στη λειτουργία τους. Παράλληλα, οι 7 στους 10 συμμετέχοντες από την Ελλάδα (68%) αναγνωρίζουν ότι η επιχείρησή τους δεν διαθέτει, επί του παρόντος, την εξειδίκευση ώστε να διαχειριστεί επιτυχώς τον αντίκτυπο του πληθωρισμού, ποσοστό που είναι κατά 10% υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η εν λόγω Έκθεση βασίζεται σε έρευνα που διενεργήθηκε ταυτόχρονα σε 29 ευρωπαϊκές χώρες από τις 17 Ιανουαρίου έως τις 13 Απριλίου 2022. Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 11.007 εταιρίες από την Ευρώπη, εκ των οποίων 240 από την Ελλάδα.
Το κύριο περιεχόμενο της έκθεσης διαμορφώνεται από την Intrum σε συνεργασία με την Longitude, έναν εξειδικευμένο πάροχο υπηρεσιών έρευνας, καθώς και ανάπτυξης ηγετικής σκέψης, προς επιχειρήσεις και θεσμούς παγκοσμίως, με έδρα το Λονδίνο. Ο σχεδιασμός πραγματοποιήθηκε από
την Passion/Jeanette Friman.

Αναλυτικότερα:

Το 85% των επιχειρήσεων του δείγματος ανέφεραν ότι υποχρεώθηκαν να αποδεχτούν μεγαλύτερους χρόνους πληρωμής από τους πελάτες τους κατά τους 12 τελευταίους μήνες, ενώ έξι στους δέκα ερωτώμενους δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να πληρώνουν έγκαιρα τους προμηθευτές τους.

Με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης των εκπρόθεσμων πληρωμών, το 73% των ερωτώμενων –ποσοστό αντίστοιχο με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο– δήλωσε ότι εστιάζει στις πρώιμες ληξιπρόθεσμες οφειλές, ενώ το 32% στην ψηφιοποίηση και τις επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες. Ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι χαμηλότερος κατά 10%, αποτυπώνοντας τη σημαντική ανάγκη ψηφιακού μετασχηματισμού στις ελληνικές επιχειρήσεις.

Στρατηγικές πρωτοβουλίες των επιχειρήσεων για το 2022, τόσο για εισερχόμενες όσο και για εξερχόμενες πληρωμές, αποτελούν η βελτίωση της διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου (33%) και η επαναξιολόγηση συμβάσεων με βασικούς προμηθευτές και συνεργάτες (32%). Ακόμη, το 82% στοχεύει να βελτιωθεί στη διαχείριση οφειλών.

Για την πρόληψη τυχόν καθυστερήσεων, το 45% ζητά προκαταβολή (έναντι 40% το 2021), ενώ το 35% πραγματοποιεί πιστωτικό έλεγχο των πελατών (credit check).

Σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις όταν οι πελάτες ζητούν επιμήκυνση του χρόνου πληρωμής, το 31% προσφέρει βελτιωμένους όρους, ενώ ίδιο ποσοστό (31%) δεν διαπραγματεύεται καθόλου και το 26% προσφέρει, εναλλακτικά, έκπτωση.

Παράλληλα, έξι στους 10 συμμετέχοντες στην έρευνα στην Ελλάδα δήλωσαν ότι προβαίνουν σε νομικές ενέργειες για να αντιμετωπίσουν μία πληρωμή σε καθυστέρηση ή την αθέτηση πληρωμής από έναν πελάτη. Η αμέσως επόμενη σε προτίμηση αντιμετώπιση είναι η χρήση εσωτερικών διαδικασιών ανάκτησης (39%).

Οι ελληνικές επιχειρήσεις αναγνωρίζουν την ανάγκη βελτίωσης στην οικονομική τους διαχείριση
Σύμφωνα πάντοτε με την έρευνα, οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν την πεποίθηση ότι η πανδημία έχει σχεδόν λήξει, αναγνωρίζουν την ανάγκη να βελτιωθούν όσον αφορά τη διαχείριση των επιπτώσεων του πληθωρισμού.
Με στόχο τη μείωση του δανεισμού και την αύξηση των επενδύσεων, η Ελλάδα έχει ξεκινήσει να λαμβάνει σημαντικές ενισχύσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ. Η κυβέρνηση έχει αναπτύξει ένα πακέτο στήριξης ύψους €3,2 δισ. για να αντισταθμίσει τις υψηλές τιμές της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου ενός ανώτατου ορίου στις τιμές χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας.
Παρά τη στήριξη, ωστόσο, περίπου 7 στους 10 συμμετέχοντες από την Ελλάδα (68%) αναγνωρίζουν ότι η επιχείρησή τους δεν διαθέτει, επί του παρόντος, την εξειδίκευση ώστε να διαχειριστεί επιτυχώς τον αντίκτυπο του πληθωρισμού, ποσοστό που είναι κατά 10% υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό
μέσο όρο.
Τα πιο θετικά νέα για την Ελλάδα, στον αντίποδα, είναι ότι περίπου οι μισές (44%) επιχειρήσεις πιστεύουν ότι η πανδημία θα σταματήσει να έχει επίπτωση στη δραστηριότητά τους μέσα στους
επόμενους έξι μήνες. Ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 26%.

Leave a Reply

Your email address will not be published.