Έφυγε από τη ζωή ο Ιάκωβος Γεωργάνας

Έφυγε από τη ζωή ο Ιάκωβος Γεωργάνας

609
SHARE

Έφυγε από τη ζωή ο Ιάκωβος Γεωργάνας ο οποίος υπήρξε, μεταξύ άλλων, μη Εκτελεστικός Πρόεδρος της Ελληνικά Χρηματιστήρια, Μέλος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. καθώς και μη Εκτελεστικός Πρόεδρος της Εταιρίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων ΑΕ.

Ο Ι. Γεωργάνας διετέλεσε επίσης μη Εκτελεστικός α’ αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς, αλλά και Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της τράπεζας από τον Ιανουάριο του 1992 έως τον Μάιο του 2004.

Σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (Αθήνα, 1955), καθώς και στο Harvard Business School (Advanced Management Program – άνοιξη 1979). Τον Ιούλιο του 1958 εισήλθε στην υπηρεσία του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Οικονομικής Αναπτύξεως (ΧΟΑ), της μετέπειτα ΕΤΒΑbank, στην οποία εργάστηκε επί 33 χρόνια ως στέλεχος, Υποδιοικητής και Διοικητής κατά την περίοδο 2002-2003.

Ακόμη, ο Ιάκωβος Γεωργάνας διετέλεσε πρόεδρος της Εταιρίας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών ΑΕ, αντιπρόεδρος και μέλος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς από 12.1.1989 έως 31.1.1991, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΔΣ της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, μέλος της Επιτροπής των Αναπληρωτών Διοικητών των Ιδρυμάτων Μακροπρόθεσμης Πίστης των Χωρών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ) καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

LEAVE A REPLY