ΑΑΔΕ:Μέχρι 31 Ιουλίου σε λειτουργία το “Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής”-Αύξηση φορολογικών εσόδων...

ΑΑΔΕ:Μέχρι 31 Ιουλίου σε λειτουργία το “Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής”-Αύξηση φορολογικών εσόδων στο 5μηνο του 2018

1123
SHARE

Μέχρι τα τέλη Ιουλίου, δηλαδή εντός των αμέσως επομένων ημερών,  Ιουλίου ετοιμάζεται  η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων να θέσει σε λειτουργία το “μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής”, δηλαδή την την ηλεκτρονική πλατφόρμα για την καταγραφή των ιδιοκτητών ακινήτων, που διαθέτουν τα ακίνητά τους για βραχυχρόνιες μισθώσεις, και των εισοδημάτων από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Υποχρέωση εγγραφής στο μητρώο θα έχουν όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων. που διαθέτουν τα ακίνητά τους για ενοικιάσεις τύπου «Airbnb» ενώ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα επιβάλλονται πρόστιμα το ύψος των οποίων θα φτάνει στα 5.000 ευρώ. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται είτε απευθείας από τους ιδιοκτήτες είτε μέσω διαχειριστών με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης στο σύστημα Taxis. H βασική υποχρέωση είναι πριν από την προβολή ενός ακινήτου στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, να γίνεται η απαιτούμενη δήλωση στο μητρώο της ΑΑΔΕ έτσι ώστε να χορηγείται και ο αριθμός εγγραφής στο μητρώο αλλά και ο αριθμός του ειδικού σήματος λειτουργίας.

Αύξηση φορολογικών εσόδων

Αυξημένα κατά 2,49%, στο μεταξύ, όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ ήταν τα φορολογικά έσοδα το πεντάμηνο Ιανουάριος – Μάριος 2018, συγκριτικά με το αντίστοιχο πεντάμηνο πέρυσι, ενώ υπερέβησαν κατά 1,24% τον στόχο του φετινού πενταμήνου, σύμφωνα με την έκθεση για την εξέλιξη και διακύμανση των φορολογικών εσόδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για τον μήνα Μάιο 2018.

Σωρευτικά, το πεντάμηνο τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 16,148 δισ. ευρώ, έναντι 15,755 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Η υπέρβαση, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα αυξημένα έσοδα προηγούμενων χρήσεων, τόσο άμεσης όσο και έμμεσης φορολογίας, και ειδικότερα στα έσοδα που προέκυψαν από τις ρυθμίσεις που έγιναν για την οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών ή για την τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Σύμφωνα με τη διάρθρωση των συνολικών φορολογικών εσόδων, την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2018, οι άμεσοι φόροι ανέρχονται στο 34,3% και οι έμμεσοι φόροι στο 65,7% των συνολικών φορολογικών εσόδων.

Για τους άμεσους φόρους, η επίτευξη του στόχου του πενταμήνου ανήλθε σε 101,76% το 2018, έναντι 100,71% το 2017. H επίτευξη αυτή οφείλεται, κυρίως, στη θετική μεταβολή των εσόδων από τον φόρο στο εισόδημα κατά 133 εκατ. ευρώ το πρώτο πεντάμηνο του 2018, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Για τους έμμεσους φόρους, η επίτευξη του στόχου του πενταμήνου ανήλθε σε 100,97% το 2018, έναντι 103,49% το 2017. Η εξέλιξη αυτή εξηγείται σε επίπεδο πενταμήνου, πρωτίστως, από την σημαντική αύξηση των εσόδων από φόρους κατανάλωσης (187 εκατ. ευρώ), έμμεσους φόρους Π.Ο.Ε. (149 εκατ. ευρώ) και λοιπούς φόρους συναλλαγών (78 εκατ. ευρώ), ενώ πτωτική πορεία παρουσίασαν τα έσοδα από Φ.Π.Α. (-141 εκατ. ευρώ), σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

LEAVE A REPLY