ΑΑΔΕ: Εγχειρίδιο ενημέρωσης εισαγωγέων- εξαγωγέων με απαλλαγές από επιβαρύνσεις

ΑΑΔΕ: Εγχειρίδιο ενημέρωσης εισαγωγέων- εξαγωγέων με απαλλαγές από επιβαρύνσεις

846
SHARE

Ένα επικαιροποιημένο «Εγχειρίδιο Ενημέρωσης Εισαγωγέων – Εξαγωγέων με απαλλαγές από επιβαρύνσεις», έδωσε στη δημοσιότητα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για την παροχή ορθής, έγκυρης και ακριβούς πληροφόρησης στους οικονομικούς φορείς και στους εν γένει συναλλασσόμενους, σε θέματα αρμοδιότητας των υπηρεσιών της.

Στο 60 σελίδων Εγχειρίδιο, που συντάχθηκε από τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (ΓΔΤ & ΕΦΚ), καταγράφονται, με συνοπτικό και κατανοητό τρόπο, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι (οικονομικοί φορείς και συναλλασσόμενοι γενικότερα), σε θέματα, όπως το Κοινό Δασμολόγιο, τα Προτιμησιακά Δασμολογικά Καθεστώτα, τα Ειδικά Καθεστώτα, οι Εφοδιασμοί Πλοίων και Αεροσκαφών, καθώς και το Κοινό Σύστημα ΦΠΑ.

Όπως τονίζεται από την ΑΑΔΕ, η επικαιροποιημένη έκδοση του παρόντος Εγχειριδίου εντάσσεται στο στρατηγικό στόχο της ΓΔΤ & ΕΦΚ, σχετικά με τη δημιουργία μίας εξωστρεφούς, αποτελεσματικής και αποδοτικής Τελωνειακής Υπηρεσίας με σεβασμό προς τον πολίτη και αποσκοπεί στη διευκόλυνση της άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας των ενδιαφερομένων και στην περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν οι υπαγόμενες στη Γενική Διεύθυνση Υπηρεσίες.

Το Εγχειρίδιο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (www.aade.gr) και ΕΔΩ

LEAVE A REPLY