ΑΑΔΕ: Νέες οδηγίες για τις 12 δόσεις των μη ληξιπρόθεσμων οφειλών στην...

ΑΑΔΕ: Νέες οδηγίες για τις 12 δόσεις των μη ληξιπρόθεσμων οφειλών στην εφορία

641
SHARE

Νέες οδηγίες δίνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με εγκύκλιο (ΠΟΛ.1025/2018) που εξέδωσε για τις αλλαγές στην «πάγια» ρύθμιση των 12 δόσεων με την οποία είναι δυνατή η υπαγωγή στην εν λόγω ρύθμιση και των βεβαιωμένων αλλά μη ληξιπρόθεσμων οφειλών στην εφορία. Σύμφωνα με τις νέες διευκρινίσεις που παρέχονται προκύπτει πως πλέον η δυνατότητα ρύθμισης βεβαιωμένων μη ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 12 μηνιαίες δόσεις μέσω taxisnet -η οποία ενεργοποιήθηκε στο τέλος Ιανουαρίου-, μπορεί να εφαρμοστεί και σε μία μόνο δόση των οφειλόμενων στην εφορία χωρίς να είναι υποχρεωτικό να ρυθμιστεί με αυτόν τον τρόπο το σύνολο των βεβαιωμένων χρεών. Με την εγκύκλιο δίνονται απαντήσεις στις απορίες πολλών φορολογουμένων οι οποίοι δεν γνώριζαν εάν έχουν υποχρέωση να ρυθμίσουν το σύνολο του φόρου εισοδήματος, ή αν μπορούν να σπάσουν σε δώδεκα μηνιαίες δόσεις, μόνο το ένα «κομμάτι» του φόρου, όπως η μία δόση του φόρου εισοδήματος.

Όπως αναφέρει η ΑΑΔΕ, «με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 4514/2018 τροποποιούνται οι διατάξεις της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 («πάγιας» ρύθμισης), έτσι ώστε να είναι δυνατή η υπαγωγή στην εν λόγω ρύθμιση και των βεβαιωμένων μη ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η φορολογική συνείδηση των φορολογουμένων, οι οποίοι βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία, ωστόσο, επιθυμούν να τακτοποιήσουν τις βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση οφειλές τους και πριν παρέλθει η νόμιμη προθεσμία καταβολής τους.

Ειδικότερα
1. Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων (κατά Κ.Ε.Δ.Ε. και Κ.Φ.Δ.) στη Φορολογική Διοίκηση (Δ.Ο.Υ., Ελεγκτικά Κέντρα) ληξιπρόθεσμων, έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, οφειλών που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο (αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών). Στις οφειλές αυτές συγκαταλέγονται και τυχόν οφειλές υπέρ τρίτων (Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ.), εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά.

2. Στη ρύθμιση δύνανται να υπαχθούν, εφόσον αιτηθεί ο οφειλέτης:

α) οι βεβαιωμένες, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, οφειλές που τελούν σε διοικητική ή δικαστική αναστολή και

β) οι βεβαιωμένες μη ληξιπρόθεσμες, έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, οφειλές ή δόσεις οφειλών σύμφωνα με τη νέα τροποποίηση.

– Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες των μία βεβαιωμένες μη ληξιπρόθεσμες οφειλές, ο αιτών δύναται να επιλέξει, κατά την ημερομηνία της αίτησης, την υπαγωγή στη ρύθμιση μιας ή περισσοτέρων εξ’ αυτών ή δόσεων αυτών.

Με τη νέα τροποποίηση ο οφειλέτης δύναται να υπαγάγει τις νέες οφειλές του στη Φορολογική Διοίκηση σε πρόγραμμα τμηματικής καταβολής πριν λήξει η νόμιμη προθεσμία καταβολής τους.

Υπενθυμίζεται ότι σχετική δυνατότητα παρέχεται ήδη με τη ρύθμιση των διατάξεων του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) για όσες οφειλές εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του (σχετ. Απόφαση Αναπληρωτή ΓΓΔΕ ΠΟΛ 1273/30.12.2015, όπως ισχύει)».

Η εγκύκλιος αναρτήθηκε στη Διαύγεια στο: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A83046%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%A09%CE%A8

 

LEAVE A REPLY