ΑΑΔΕ: Νέο τηλεφωνικό κέντρο με… μενού επιλογών

ΑΑΔΕ: Νέο τηλεφωνικό κέντρο με… μενού επιλογών

679
SHARE

Στην κατάργηση των επιμέρους γραμμών στη Δ/νση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και στην αντικατάστασή τους από σύγχρονο τηλεφωνικό κέντρο με μενού επιλογών προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), στο πλαίσιο -όπως τονίζει στην ανακοίνωσή της- «της εξοικονόμησης και περιστολής των δαπανών»

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, βρίσκεται ήδη σε λειτουργία το νέο τηλεφωνικό κέντρο της Δ/νσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας, με αριθμό
κλήσης το 213 212 2400.
Οι γραμμές που καταργούνται είναι οι ακόλουθες: 210 3645177, 210 3646252, 210
3627747, 210 3645615, 210 3645378, 210 3627717, 210 3645832, 210 3645848, 210
3645869, 210 3642859, 210 3375169, 210 3604308, 210 3642570, 210 3644781, 210
3642922, 210 3602480.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο νέο αριθμό για εξειδικευμένες
ερωτήσεις σε θέματα αρμοδιότητας της Δ/νσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας και
συγκεκριμένα: α) ΦΠΑ, β) Τελών και Ειδικών Φορολογιών και γ) Επιστροφών
ΦΠΑ σε επιχειρήσεις με εγκατάσταση εντός και εκτός Ε.Ε.., ακολουθώντας το
ακόλουθο μενού επιλογών:
– Για το Τμήμα A΄ ΦΠΑ: επιλογή 1
– Για το Τμήμα Β΄ Τελών και Ειδικών Φορολογιών: επιλογή 2
– Για το Τμήμα Γ΄ Επιστροφής ΦΠΑ σε αλλοδαπές επιχειρήσεις (VAT
REFUNDS): επιλογή 3.
Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι θα συνδέονται με τη
Γραμματεία της Διεύθυνσης.
Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι επιλέξουν το Τμ. ΦΠΑ (επιλογή 1 του κεντρικού μενού)
θα παραπέμπονται στο ακόλουθο μενού:
– Για αγαθά: επιλογή 1
– Για υπηρεσίες: επιλογή 2
– Για δηλώσεις, επιστροφές, δικαίωμα έκπτωσης: επιλογή 3
– Για αγρότες και ειδικά καθεστώτα: επιλογή 4
– Για ακίνητα: επιλογή 5
– Για άλλα θέματα: επιλογή 6
Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι επιλέξουν το Τμ. Τελών & Ειδικών Φορολογιών
(επιλογή 2 του κεντρικού μενού), θα παραπέμπονται στο ακόλουθο μενού:
– Για χαρτόσημο, φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου, τέλος πλαστικής σακούλας:
επιλογή 1
– Για τέλη κυκλοφορίας, φόρο διαμονής, φόρο ασφαλίστρων και λοιπές
φορολογίες: επιλογή 2
Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι επιλέξουν το Τμ. Επιστροφής ΦΠΑ σε επιχειρήσεις με
εγκατάσταση εντός και εκτός Ε.Ε. (επιλογή 3 του κεντρικού μενού), θα
συνδέονται με το τμ. Γ΄ της Υπηρεσίας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν και στους
τηλεφωνικούς καταλόγους της Α.Α.Δ.Ε., όπως είναι αναρτημένοι στον ιστότοπό της:
www.aade.gr.

LEAVE A REPLY