Αμετάβλητο το ποσοστό ανεργίας τον Οκτώβριο του 2018- Τι επισημαίνει η Eurobank...

Αμετάβλητο το ποσοστό ανεργίας τον Οκτώβριο του 2018- Τι επισημαίνει η Eurobank στην εβδομαδιαία ανάλυσή της

359
SHARE

Η πορεία της ανεργίας εξετάζεται, μεταξύ άλλων, στο τρέχον τεύχος της Euroban «7 Ημέρες Οικονομία».

Όπως, σημειώνουν οι αναλυτές της τράπεζας «σύμφωνα με τη μηνιαία έρευνα εργατικού δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα τον Οκτώβριο 2018 παρέμεινε αμετάβλητο σε μηνιαία βάση και διαμορφώθηκε στο 18,6% επί του συνόλου του εργατικού δυναμικού (4.720,0 χιλιάδες άτομα). Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους καταγράφηκε πτώση της τάξης των -2,4 ποσοστιαίων μονάδων (ΠΜ) ενώ σε σχέση με το ιστορικό υψηλό του Ιουλίου 2013, ήτοι 27,9%, η σωρευτική μείωση ήταν -9,3 ΠΜ. Τέλος, σε ότι αφορά την πορεία των επί μέρους μεταβλητών που συνθέτουν το ποσοστό ανεργίας, ο αριθμός των απασχολούμενων ενισχύθηκε σε ετήσια βάση κατά 2,1%ή 78,1 χιλιάδες άτομα και ο αριθμός των ανέργων συρρικνώθηκε σε ετήσια βάση κατά -12,2% ή -122,1 χιλιάδες άτομα.
Εγείρει προβληματισμούς η στασιμότητα – σε μηνιαία βάση – του ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα τον Οκτώβριο 2018; Η απάντηση που δίνουμε είναι αρνητική. Στο Σχήμα 1 παραθέτουμε τα στοιχεία του ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα, παράλληλα με τις αντίστοιχες μηνιαίες μεταβολές, από τον Οκτώβριο 2012 μέχρι τον Οκτώβριο 2018. Ναι μεν τους τελευταίους 63 μήνες η τάση είναι ξεκάθαρα καθοδική (μέση μηνιαία μεταβολή της τάξης των -0,1 ποσοστιαίων μονάδων), ωστόσο παρατηρούνται βραχυχρόνια διαστήματα με οριακά μηδενικές ή και θετικές μηνιαίες μεταβολές, δηλαδή μήνες κατά τους οποίους το ποσοστό ανεργίας παραμένει σταθερό ή και αυξάνεται οριακά σε μηνιαία βάση. Τα εν λόγω διαστήματα εμφανίζουν να έχουν εποχικότητα καθώς παρατηρούνται κυρίως στο τέλος των καλοκαιρινών μηνών και διαρκούν μέχρι και το τέλος των φθινοπωρινών μηνών. Η εν λόγω κυκλικότητα συνδέεται με την άνοδο της τουριστικής βιομηχανίας στη χώρα μας. Ως εκ τούτου η στασιμότητα (σε μηνιαία βάση) του ποσοστού ανεργίας τον Οκτώβριο 2018 δύναται να θεωρηθεί ως αναμενόμενη».

Επιπροσθέτως, δεν αποκλείουμε στην παρατήρηση του Νοεμβρίου 2018 (δημοσίευση 7/2/2018) να εμφανιστεί περαιτέρω στασιμότητα ή και οριακή αύξηση του ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα. Η επαλήθευση αυτού του σεναρίου δεν θα επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό το συνολικό ετήσιο μέγεθος (μέσος όρος 12 μηνών) το οποίο αναμένουμε να διαμορφωθεί κοντά στο 19,5% το 2018 από 21,5% το 2017».

Η σύγκριση στην ΕΕ-28

Ολοκληρώνοντας την αναφορά τους στα στοιχεία του ποσοστού ανεργίας της Ελλάδος, οι αναλυτές της Eurobank, παρουσιάζουν και τα συγκριτικά μεγέθη για τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28 κρατών μελών (ΕΕ-28). Συγκεκριμένα σημειώνουν τα εξής: «Ως γνωστόν η ελληνική οικονομία έχει το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ-28. Βάσει των στοιχείων του Οκτωβρίου 2018 η κατάταξη είχε ως εξής : Ελλάδα 18,6% (μέσος όρος Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2018 19,5%), Ισπανία 14,8% (15,5%), Ιταλία 10,6% (10,6%), Γαλλία 8,9% (9,1%), Κύπρος 8,8% (8,8%), Ευρωζώνη 8,0% (8,3%), Κροατία 8,0% (8,6%), Φινλανδία 7,2% (7,6%), Λετονία 6,9% (7,5%), ΕΕ-28 6,7% (6,9%), Πορτογαλία 6,6% (7,1%), Λιθουανία 6,3% (6,2%), Σλοβακία 6,1% (6,7%), Σουηδία 6,0% (6,3%), Βέλγιο 5,5% (6,0%), Βουλγαρία 5,4% (5,4%), Ιρλανδία 5,4% (5,8%), Εσθονία 5,3% (5,6%), Λουξεμβούργου 5,2% (5,4%), Σλοβενία 5,2% (5,4%), Αυστρία 4,8% (4,9%), Δανία 4,7% (4,9%), Ηνωμένος Βασίλειο 4,1% (4,1%), Ρουμανία 4,0% (4,2%), Πολωνία 3,8% (3,9%), Ουγγαρία 3,7% (3,7%), Ολλανδία 3,7% (3,9%), Μάλτα 3,6% (3,8%), Γερμανία 3,3% (3,4%) και Τσεχία 2,1% (2,3%).
Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ήτοι Οκτώβριος 2017, το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα σημείωσε την υψηλότερη ετήσια πτώση (-2,4 ποσοστιαίες μονάδες) ανάμεσα σε όλες τις χώρες της ΕΕ-28, με την Κροατία, την Ισπανία και την Πορτογαλία να ακολουθούν με μείωση της τάξης των -2,2, -1,8 και -1,8 ποσοστιαίων μονάδων αντίστοιχα».

LEAVE A REPLY