Ανάπτυξη της καινοτομίας στη Βόρεια Ελλάδα από τον ΟΒΙ

Ανάπτυξη της καινοτομίας στη Βόρεια Ελλάδα από τον ΟΒΙ

493
SHARE

Με στόχο να ενισχύσει και να κατοχυρώσει τις καινοτόμες ιδέες στη Θεσσαλονίκη, τη Β. Ελλάδα, αλλά κι ευρύτερα στην περιοχή των Βαλκανίων, εγκαινιάστηκε (φωτογραφία)η λειτουργία του νέου γραφείου του ΟΒΙ στη Θεσσαλονίκη, με έδρα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Απώτερος σκοπός του νέου γραφείου που ιδρύθηκε σε συνεργασία με το ΑΠΘ είναι η διασύνδεση των καινοτόμων ιδεών με την οικονομική παραγωγή και η εμπορική αξιοποίησή τους.

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας απευθύνεται, όπως εξήγησε ο γενικός διευθυντής του ΟΒΙ, Ι. Καπλάνης, στο σύνολο των επιχειρήσεων, τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, τις ΜμΕ και τις start-ups, στους ερευνητές και τον ακαδημαϊκό κόσμο, στους ανεξάρτητους εφευρέτες, οι οποίοι έχουν στη διάθεσή τους ένα καινοτόμο προϊόν (πατέντα), ένα πρωτότυπο σχέδιο (design), μία νέα μέθοδο παραγωγής ή μεταποίησης και επιθυμούν να κατοχυρώσουν την ιδέα τους. Με τη συνδρομή του Οργανισμού ως αρμόδιου εθνικού φορέα για την έκδοση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Τίτλων Προστασίας Βιομηχανικών Σχεδίων διασφαλίζεται ότι θα αποκομίσουν οι ίδιοι τα οφέλη που προκύπτουν από την προστασία και παραγωγή της Διανοητικής Ιδιοκτησίας τους.

Έως σήμερα οι ενδιαφερόμενοι από τη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή έπρεπε να προσέλθουν στην Αθήνα και στις κεντρικές υπηρεσίες του ΟΒΙ, ώστε να ενημερωθούν και να εκκινήσουν τη διαδικασία κατοχύρωσης της εφευρετικής τους δραστηριότητας. Μέσω του νέου γραφείου (Περιφερειακή Βιβλιοθήκη) δίνεται η δυνατότητα για διασύνδεση της περιφέρειας με το κέντρο, ώστε το εφευρετικό κοινό της περιοχής να έχει άμεση πρόσβαση στις υπηρεσίες τεχνολογικής πληροφόρησης σχετικά με την ευρεσιτεχνία ή το design που τους ενδιαφέρει.

Δύο σημεία επαφής

Το νέο γραφείο όπως ανακοινώθηκε στην εκδήλωση έχει δύο σημεία επαφής με το κοινό, το πρώτο στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ και το δεύτερο στο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας & Καινοτομίας ΑΠΘ (ΚΕΔΕΚ) στην περιοχή της Θέρμης.

Στην εκδήλωση για τα εγκαίνια υπογράφηκε Σύμφωνο Συνεργασίας με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη βάση λειτουργίας του νέου γραφείου και για την εξυπηρέτηση των κοινών σκοπών των δύο φορέων.

Ο πρύτανης του ΑΠΘ, Π. Μήτκας είπε πως το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είναι το πρώτο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα το οποίο υποστήριξε οικονομικά την προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας μέσω Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, είναι πρώτο σε αριθμό πατεντών στη χώρα και μέσω του νέου γραφείου του ΟΒΙ στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της διασύνδεσης της ερευνητικής δραστηριότητας με την επιχειρηματική. Όπως εξειδίκευσε ο αντιπρύτανης Έρευνας και Συντονισμού, Θ. Λαόπουλος το ΑΠΘ στοχεύει στην αύξηση των πατεντών του ΑΠΘ ανά ομάδες σχολών, για παράδειγμα Ιατρικές ή Πολυτεχνικές, μέσω και της συνεργασίας του ΟΒΙ με το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΑΠΘ.

Ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας, Ε. Ζαφείρης ο οποίος παρευρέθηκε στην εκδήλωση τόνισε τη συνεισφορά του ΟΒΙ και των περιφερειακών γραφείων στην δημιουργία αλυσίδων αξίας για την ενσωμάτωση της συνολικής αξίας των παραγόμενων προϊόντων.

13 γραφεία

Το αναπτυξιακό πλάνο για την προώθηση της καινοτομίας στο σύνολο της χώρας, περιλαμβάνει όπως επεσήμανε ο πρόεδρος του ΔΣ του ΟΒΙ, Π. Τσιαβός τη δημιουργία 13 συνολικά γραφείων – ένα ανά περιφέρεια – τα οποία θα λειτουργούν ως one-stop-shop, ως ΚΕΠ Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Ήδη έχει τεθεί σε λειτουργία το γραφείο της Πάτρας, ενώ στις 18 Ιουνίου εγκαινιάζεται και το περιφερειακό γραφείο του Ηρακλείου. Η Διοίκηση του Οργανισμού βρίσκεται επιπλέον σε φάση υλοποίησης δυο κομβικών τομών για τη Βιομηχανική Ιδιοκτησία στην Ελλάδα: την πλήρη ηλεκτρονικοποίηση της διαδικασίας κατάθεσης για τη διευκόλυνση των καταθετών και τη δημιουργία Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, η οποία θα αναλάβει και την πιστοποίηση εξειδικευμένων συμβούλων ευρεσιτεχνιών, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό και ο αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών και Επικοινωνιών Κ. Μακεδονίας, Κ. Πάλλας, ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Ε. Βλαχογιάννης και ο γενικός διευθυντής του Συνδέσμου Εξαγωγέων Β. Ελλάδας, Σ. Ιγνατιάδης, φορείς με τους οποίους ο ΟΒΙ αναπτύσσει συνεργασία.

Σημειώνεται ότι ο ΟΒΙ λειτουργεί από το 1988 και είναι ο αποκλειστικά αρμόδιος φορέας στην Ελλάδα για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία των δικαιωμάτων των βιομηχανικών σχεδίων. Σκοπός του ΟΒΙ είναι να συμβάλει στην τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας, παρέχοντας σημαντικές υπηρεσίες στο χώρο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Στις δραστηριότητές του περιλαμβάνεται και η παροχή τεχνολογικής πληροφόρησης, από Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) μέσα από διεθνείς βάσεις δεδομένων, στους περισσότερους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας. OOBI συνεργάζεται με άλλους ομοειδείς Οργανισμούς διεθνώς όπως το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO), ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) και το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO),για θέματα βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και εποπτεύεται από το αρμόδιο Υπουργείο.

LEAVE A REPLY