“Ανακωχή” στον ΟΛΘ-Αναστέλλονται οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων

“Ανακωχή” στον ΟΛΘ-Αναστέλλονται οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων

387
SHARE

Αναστολή των κινητοποιήσεών τους ανακοίνωσαν οι εργαζόμενοι στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, γνωστοποιώντας ότι επήλθε συμφωνία με τη διοίκηση για παράταση της ισχύος της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Με ανακοίνωσή τους οι εργαζόμενοι γνωστοποιούν συγκεκριμένα ότι:

“Σχετικά  με το αριθμ. πρωτ. : 811/30.01.2019 έγγραφο του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου Ο.Λ.Θ. Α.Ε.,   σας αναφέρουμε τα παρακάτω:

Η απόφαση του  Διοικητικού Συμβουλίου Ο.Λ.Θ. ΑΕ στις 30/1/2019, συνιστά ουσιαστικά  παράταση ισχύος της Επιχ. Σ.Σ.Ε. Υπαλληλικού Προσωπικού  έως τις 30/6/2019, την οποία και κατ΄ αρχήν αποδεχόμαστε,  με την επιφύλαξη  όμως, ότι, εάν η διαπραγματευτική διαδικασία για Γ.Κ.Π. που είναι σε εξέλιξη, εμφανίσει προβλήματα και καθυστερήσεις μέχρι τις 15/3/2019, τότε:

–ή θα προχωρήσουμε σε αναδιάταξη της διαπραγματευτικής διαδικασίας με προτεραιότητα τη συζήτηση για την Επιχ. Σ.Σ.Ε. 

–ή θα δοθεί  νέα παράταση ισχύος της Επιχ.  Σ.Σ.Ε. Υπαλληλικού Προσωπικού.

Μετά την εξέλιξη αυτή αναστέλλουμε τις κινητοποιήσεις με αποχή από υπερωριακή εργασία και εργασία Σ/Κ και την επόμενη εβδομάδα θα συνεχίσουμε τη διαπραγματευτική διαδικασία  για το ΓΚΠ,  με πραγματοποίηση νέας  συνάντησης των μερών .

πρωτ. : 811/30.01.2019 έγγραφο του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου Ο.Λ.Θ. Α.Ε., σας αναφέρουμε τα παρακάτω:
Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ο.Λ.Θ. ΑΕ στις 30/1/2019, συνιστά ουσιαστικά παράταση ισχύος της Επιχ. Σ.Σ.Ε. Υπαλληλικού Προσωπικού έως τις 30/6/2019, την οποία και κατ΄ αρχήν αποδεχόμαστε, με την επιφύλαξη όμως, ότι, εάν η διαπραγματευτική διαδικασία για Γ.Κ.Π. που είναι σε εξέλιξη, εμφανίσει προβλήματα και καθυστερήσεις μέχρι τις 15/3/2019, τότε:
–ή θα προχωρήσουμε σε αναδιάταξη της διαπραγματευτικής διαδικασίας με προτεραιότητα τη συζήτηση για την Επιχ. Σ.Σ.Ε.
–ή θα δοθεί νέα παράταση ισχύος της Επιχ. Σ.Σ.Ε. Υπαλληλικού Προσωπικού.
Μετά την εξέλιξη αυτή αναστέλλουμε τις κινητοποιήσεις με αποχή από υπερωριακή εργασία και εργασία Σ/Κ και την επόμενη εβδομάδα θα συνεχίσουμε τη διαπραγματευτική διαδικασία για το ΓΚΠ, με πραγματοποίηση νέας συνάντησης των μερών” .

LEAVE A REPLY