ΑΦΜ με… εγγυήσεις για «πτωχευμένους» και αφερέγγυους!

ΑΦΜ με… εγγυήσεις για «πτωχευμένους» και αφερέγγυους!

1628
SHARE

Την απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) με… εγγυήσεις προβλέπει, μεταξύ άλλων, το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα για το κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης.

Σήμερα, προϋπόθεση για την απόδοση ΑΦΜ αποτελεί η εγγραφή στο Φορολογικό Μητρώο. Ωστόσο, με τις νέες διατάξεις μπαίνουν πρόσθετες… προϋποθέσεις και ενδέχεται να ζητηθεί από την Εφορία εγγύηση αν, για παράδειγμα, ο εταίρος μιας επιχείρησης ήταν μέλος σε εταιρία που έχει πτωχεύσει.

Ειδικότερα, με διάταξη του πολυνομοσχεδίου ορίζεται ότι η Φορολογική Διοίκηση δύναται να απαιτήσει εγγύηση από οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα υποβάλλει δήλωση εγγραφής στο φορολογικό μητρώο, εάν μέτοχος ή εταίρος του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας που υποβάλλει τη δήλωση υπήρξε κατά τα τελευταία πέντε, πριν από την υποβολή της, έτη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή νόμιμος εκπρόσωπος άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας ή ήταν «συνδεδεμένο πρόσωπο» κατά το άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. με άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, που πτώχευσαν ή κατέστησαν αφερέγγυα και η πτώχευση ή αφερεγγυότητα είχε ως αποτέλεσμα τη μη είσπραξη ή διακινδύνευση είσπραξης από τη Φορολογική Διοίκηση ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών τουλάχιστον 15.000 ευρώ.

LEAVE A REPLY