Αύξηση τζίρου στις ελληνικές επιχειρήσεις ένδυσης – Οι µεγαλύτερες επιχειρήσεις ένδυσης στην...

Αύξηση τζίρου στις ελληνικές επιχειρήσεις ένδυσης – Οι µεγαλύτερες επιχειρήσεις ένδυσης στην Ελλάδα το 2016

385
SHARE

Αύξηση 1,5% σημειώθηκε στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων ένδυσης το 2016, σύμφωνα µε έρευνα των δημοσιευμένων ισολογισμών, που πραγματοποιεί κάθε χρόνο ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής & Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ).

Ο συνολικός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων του δείγµατος για το 2016 ανήλθε στα 578,9 εκατ. ευρώ, έναντι 570,1 εκατ. ευρώ το 2015. Το 56% των επιχειρήσεων βελτίωσε τον κύκλο εργασιών του, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό την προηγούµενη χρονιά ήταν 40%. Οι επιχειρήσεις της εγχώριας αγοράς σηµείωσαν αύξηση 4,6%, ενώ αντίθετα ο κύκλος εργασιών των εξαγωγικών επιχειρήσεων σηµείωσε κάµψη 7,4%. Για τις αµιγώς εξαγωγικές επιχειρήσεις ο κύκλος εργασιών κατέγραψε µείωση κατά 7,4%, από 144 εκατ. ευρώ το 2015 σε 133 εκατ. ευρώ το 2016. Τα µικτά κέρδη περιορίστηκαν κατά 15%, από 29,9 εκατ. ευρώ σε 25,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη κατέγραψαν πτώση 14%, από 9 εκατ. ευρώ σε 7,7 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό καθαρού κέρδους ανήλθε σε 5,8%. Οι υποχρεώσεις των αµιγών εξαγωγικών επιχειρήσεων ανήλθαν σε 48,6 εκατ. ευρώ (36,5% επί του κύκλου εργασιών τους).

Όσον αφορά τα ελληνικά brands, στην κατηγορία των γυναικείων ενδυµάτων, η οποία είναι η σηµαντικότερη, σηµειώθηκε η καλύτερη επίδοση. Καταγράφηκε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 7,4%, από 169 εκατ. ευρώ το 2015 σε 182 εκατ. ευρώ το 2016. Τα µικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 9,5%, στα 79 εκατ. ευρώ, διαµορφώνοντας το περιθώριο µικτού κέρδους της υποκατηγορίας σε 43,5%.

Εντυπωσιακή αύξηση 47% σηµείωσαν τα καθαρά κέρδη και διαµορφώθηκαν σε 11,8 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές υποχρεώσεις παρέµειναν αµετάβλητες, στα 129 εκατ. ευρώ (71% επί του κύκλου εργασιών). Στην κατηγορία των ανδρικών ενδυµάτων ο κύκλος εργασιών του δείγµατος σηµείωσε αύξηση 4,1% και ανήλθε σε 56 εκατ. ευρώ. Τα µικτά κέρδη ανήλθαν σε 27,8 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 7,4%. Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 20%. Τέλος, οι υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 2,6% και ανήλθαν σε 36 εκατ. ευρώ. Το περιθώριο µικτού κέρδους ανήλθε σε 49,8% και είναι το υψηλότερο ποσοστό µεταξύ των υποκατηγοριών ένδυσης. Στην κατηγορία των παιδικών ενδυµάτων καταγράφηκε οριακή αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 0,4%, µείωση των µικτών κερδών κατά 2,4% και αύξηση των ζηµιών. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 82 εκατ. ευρώ, τα µικτά κέρδη σε 29 εκατ. ευρώ (περιθώριο 34,8%), οι ζηµίες σε 1 εκατ. ευρώ και οι υποχρεώσεις σε 45 εκατ. ευρώ. Στα εσώρουχα ο κύκλος εργασιών σηµείωσε αύξηση κατά 1,4%, τα µικτά κέρδη αυξήθηκαν 2,3%, ενώ η κατηγορία παραµένει ζηµιογόνα και αυτή τη χρήση. Οι ζηµίες ανήλθαν σε 2,9 εκατ. ευρώ. Οι υποχρεώσεις αυξήθηκαν 2,7% και έφτασαν τα 49 εκατ. ευρώ. Τέλος, η κατηγορία των casual – αθλητικών κατέγραψε για τρίτη χρονιά µείωση του κύκλου εργασιών κατά 3,8% που ανήλθε σε 50 εκατ. ευρώ. Τα µικτά κέρδη µειώθηκαν κατά 4,9% σε 19,5 εκατ. ευρώ και οι ζηµίες µειώθηκαν κατά 90%, σε 0,1 εκατ. ευρώ. Οι υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 1%, στα 77 εκατ. ευρώ. Στον πίνακα παρουσιάζονται οι επιχειρήσεις που σηµείωσαν κύκλο εργασιών άνω του 1 εκατ. ευρώ για τη χρήση του 2016.

Στον πίνακα παρουσιάζονται οι επιχειρήσεις που σημείωσαν κύκλο εργασιών άνω του 1 εκατ. ευρώ για τη χρήση του 2016.

LEAVE A REPLY