Α. Μητρόπουλος: Έγκλημα κατά του λαού το άρθρο 109 του ν/σ για...

Α. Μητρόπουλος: Έγκλημα κατά του λαού το άρθρο 109 του ν/σ για την 4η αξιολόγηση!

415
SHARE

«Έγκλημα κατά του λαού» χαρακτηρίζει ο πρόεδρος της ΕΝΥΠΕΚΚ (Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κονωνικού Κράτους), Αλέξης Μητρόπουλος το άρθρο 109 του ν/σ για την 4η αξιολόγηση υπογραμμίζοντας παράλληλα πως η ψήφισή του χωρίς ρύθμιση του χρέους συνιστά προδοσία!. Μάλιστα διαμηνύει πως η ΕΝΥΠΕΚΚ θα προσφύγει ενώπιον των Εθνικών και Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων.

«Με το άρθρο 109 του συζητούμενου ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής νομοσχεδίου για τα προαπαιτούμενα της 4ης αξιολόγησης και για την έγκριση του Μεσοπρόθεσμου 2019-2022 παρέχεται εξουσιοδότηση για έγκριση σχεδίου τροποποιητικής σύμβασης κατ’εφαρμογή του άρθρου 3 του γ’ Μνημονίου (ν. 4336/2015)», σημειώνει στην ανακοίνωσή του ο κ. Μητρόπουλος και προσθέτει: «Ειδικότερα στη σελίδα 352 (παρ. δ) αναφέρεται επί λέξει ότι: ”Παρέχεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ, η εξουσιοδότηση να εκπροσωπήσουν την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ και να υπογράψουν την τροποποιητική Σύμβαση που αναφέρεται στην περιπτ. α’, σχέδιο της οποίας κυρώνεται με το παρόν άρθρο, μαζί με τα παραρτήματά της και τις τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις, διευκρινήσεις και συμπληρώσεις επί του σχεδίου που κυρώνεται με το παρόν άρθρο, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο σχετικό με την ως άνω Σύμβαση”».
Ακόμη, σύμφωνα με την ΕΝΥΠΕΚΚ, το υπερΤαμείο με τη νέα του ονομασία ως ΕΕΣΥΠ («Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ), αμετάκλητα και άνευ όρων (σελ. 358 ν/σ):
«14.2Α.1) εγγυάται στον ΕΜΣ την έγκαιρη εκπλήρωση από το δικαιούχο κράτος μέλος των υποχρεώσεων του δικαιούχου κράτους μέλους βάσει της σύμβασης.
14.2Α.2) υπόσχεται στον ΕΜΣ ότι κάθε φορά που το δικαιούχο κράτος μέλος δεν καταβάλλει ποσό οφειλόμενο βάσει ή σε σχέση με τη Σύμβαση, η ΕΕΣΥΠ μετά από αίτημα θα φέρει την ευθύνη καταβολής αυτού του ποσού σαν να ήταν ο κύριος οφειλέτης, εφόσον τα συνολικά καταβλητέα ποσά βάσει αυτής της εγγύησης δεν θα υπερβαίνουν συνολικά τα 25.000.000.000 ευρώ και
14.2Α.3) συμφωνεί με τον ΕΜΣ ότι εάν οποιαδήποτε εγγύηση που εγγυάται είναι ή καθίσταται μη εκτελεστή, άκυρη ή παράνομη, ανεξάρτητα ως αρχική υποχρέωση, αποζημιώνει τον ΕΜΣ αμέσως μετά από αίτημά του έναντι οποιουδήποτε κόστους, απώλειας ή υποχρέωσης ευθύνης που προκύπτει από το γεγονός ότι το δικαιούχο κράτος μέλος δεν καταβάλει κανένα ποσό το οποίο θα καταβαλλόταν στο πλαίσιο της σύμβασης, αλλά λόγω μη εκτελεστότητας, ακυρότητας ή παρανομίας δεν καταβάλλεται την ημερομηνία κατά την οποία θα έπρεπε να καταβληθεί. Το ποσό που καταβάλλει η ΕΕΣΥΠ βάσει αυτής της αποζημίωσης δεν θα υπερβαίνει το ποσό που θα έπρεπε να καταβάλει σύμφωνα με την εν λόγω ρήτρα 14 εάν το ζητούμενο ποσό ήταν ανακτήσιμο βάσει εγγύησης. Τα συμβαλλόμενα μέρη ΕΜΣ, το δικαιούχο κράτος μέλος και η ΕΕΣΥΠ αναγνωρίζουν ότι η παροχή της εγγύησης που ορίζεται στην παρούσα ρήτρα 14.2Α πραγματοποιείται στο πλαίσιο και είναι συνεπής με τους σκοπούς της ΕΕΣΥΠ, όπως ορίζονται στον νόμο της ΕΕΣΥΠ σχετικά με τη συμβολή στην απομείωση των οικονομικών υποχρεώσεων του δικαιούχου κράτους μέλους στον ΕΜΣ».

«Η ψήφιση των ανωτέρω καταπλεονεκτικών δεσμεύσεων συνιστούν έγκλημα κατά του λαού και της χώρας! Όσοι ψηφίσουν τη ρύθμιση αυτή στρέφονται ευθέως κατά των συμφερόντων της πατρίδας. Η ΕΝΥΠΕΚΚ δεσμεύεται ενώπιον του ελληνικού λαού να διερευνήσει τυχόν διάπραξη ποινικών αδικημάτων για όσους τυχόν ψηφίσουν την επονείδιστη, καταπλεονεκτική και εθνοκτόνα αυτή ρύθμιση κατά του ελληνικού λαού και των επόμενων γενεών», καταλήγει η ανακοίνωση του κ. Μητρόπουλου.

LEAVE A REPLY