Βαρόμετρο ΕΒΕΘ: Πιο αισιόδοξοι οι καταναλωτές, πιο απαισιόδοξοι οι επιχειρηματίες στη Θεσσαλονίκη...

Βαρόμετρο ΕΒΕΘ: Πιο αισιόδοξοι οι καταναλωτές, πιο απαισιόδοξοι οι επιχειρηματίες στη Θεσσαλονίκη σε σύγκριση με το Μάρτιο

423
SHARE

Μείωση της απαισιοδοξίας μεταξύ των καταναλωτών της Θεσσαλονίκης, σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2018, καταδεικνύει η μέτρηση του Βαρομέτρου για το 2ο εξάμηνο του 2018. Στον αντίποδα, ωστόσο,   ο “Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών για τη Βιομηχανία” στο Νομό Θεσσαλονίκης επανέρχεται σε ελαφρά αρνητικό έδαφος, εμφανίζοντας μικρή επιδείνωση σε σχέση με τον Μάρτιο του 2018. 

Ο Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης, αναλυτικότερα, καταγράφει σαφή ανάκαμψη και βρίσκεται πλέον σχεδόν στο καλύτερο επίπεδο της δεκαετίας που μεσολάβησε από την έναρξη των μετρήσεων του Βαρόμετρου ΕΒΕΘ, ανεβαίνοντας στις  -25 μονάδες, δηλαδή σε καλύτερο επίπεδο σε σχέση με τον αντί­στοι­χο Εθνι­κό δείκτη, ο οποίος βρίσκεται στις -45 μο­­νά­δες. Σε σχέση με τον Μάρτιο του 2018, παρατηρείται ελαφρά βελτίωση του κλίματος μεταξύ των καταναλω­τών στο Νομό Θεσσαλονίκης (-25 από -34), ενώ αντίστοιχη ελαφρά βελτίωση του κλίματος εμφανίζεται και σε εθνικό επίπεδο (-45 από -53).

Κατά την παρουσίαση της έρευνας τονίστηκε ότι η μόνη περίοδος όπου που ο συγκεκριμένος δείκτης εμφάνισε στο παρελθόν  ελαφρά καλύτερη επίδοση ήταν τον Μάρτιο του 2015, στην πρώτη μετεκλογική περίοδο των εκλογών του Ιανουαρίου 2015, όπου οι προεκλογικές υποσχέσεις και η ανάδειξη νέας Κυβέρνησης είχαν δημιουργήσει στους καταναλωτές προσδοκίες για ευνοϊκότερο οικονομικό περιβάλλον. Σήμερα, στη βελτίωση του κλίματος και τη μείωση της απαισιοδοξίας εκτιμάται ότι συνέβαλαν η ολοκλήρωση του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής τον Αύγουστο, οι δεσμεύσεις για την εφαρμογή στο κοντινό μέλλον μέτρων ελάφρυνσης φόρων και ενίσχυσης των εισοδημάτων από τους πολιτικούς αρχηγούς στην πρόσφατη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά και η ορατή, πλέον, προεκλογική περίοδος – που συχνά δημιουργεί προσδοκίες και στην επόμενη μέτρηση, τον Μάριο του 2019 που θα είναι ακόμη πιο κοντά οι εκλογές εκτιμάται ότι θα υπάρξει περαιτέρω βελτίωση των προσδοκιών των καταναλωτών. Η εφαρμογή κάποιων από τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν το 2019,  επίσης, αναμένεται πως θα παίξει σημαντικό ρόλο στην περαιτέρω βελτίωση του κλίματος και την αποτύπωσή της στην κατανάλωση.Από την ανάλυση των επιμέρους δεικτών, πάντως, φαίνεται ότι αυτή η τάση δεν μεταφράζεται ακόμη σε αισθητή στροφή στην κατανάλωση και τις επενδύσεις σε σημαντικές αγορές (διαρκή καταναλωτικά αγαθά, αυτοκίνητα, σπίτια κτλ).

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, ο “Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών για τη Βιομηχανία” στο Νομό Θεσσαλονίκης επανέρχεται σε ελαφρά αρνητικό έδαφος, εμφανίζοντας μικρή επιδείνωση σε σχέση με τον Μάρτιο του 2018. Το ισοζύγιο θετικών-αρνητικών εκτιμήσεων του “Δείκτη Επιχειρηματικών Προσδοκιών της Βιομηχανίας” βρίσκεται στις -3 μονάδες στο Νομό Θεσσαλονίκης (0 σε Εθνικό και +4 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο). Ο συγκεκριμένος δείκτης εμφανίζει ελαφρά μείωση σε σχέση με τον προηγούμενο (Μάρτιο 2018) σε τοπικό επίπεδο (-3 από +4), σχεδόν σταθερότητα σε Εθνικό επίπεδο (0 από -3) αλλά και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (+4 από +6).

Σταθεροποιημένο εμφανίζεται το κλίμα που καταγράφεται στις επιχειρήσεις παροχής υπηρε­σιών στο Νομό Θεσσαλονίκης σε σχέση με τον Μάρτιο του 2018. Ο σχετικός δείκτης για τον τομέα των Υπηρε­σι­ών βρίσκεται στις -2 μονάδες, έ­να­ντι +10 μονάδων σε Εθνικό επίπεδο και +13 μονάδων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε σχέση με τον προηγούμενο του Μαρτίου 2018 το κλίμα εμφανίζεται σταθερό σε τοπικό επίπεδο (-2 ένα­ντι -1), με επιδείνωση σε Εθνικό επίπεδο (+10 έναντι +18) και σταθερό σε Ευρω­παϊκό επίπεδο (+13 έναντι +15).

Σε ελαφρά αρνητικό επίπεδο παραμένει ο “Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών για το Λιανικό Εμπόριο” στο Νομό Θεσσαλονίκης με μικρή επιδείνωση σε σχέση με τον Μάρτιο του 2018. Ο αντίστοιχος Εθνικός δείκτης ωστόσο εμφανίζει εντυπωσιακή βελτίωση, ενώ ο Ευρωπαϊκός δείκτης παραμένει σχεδόν σταθερός.

Στις κατασκευές καταγράφεται σημαντική επιδείνωση του κλίματος, σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2018. Έτσι, το ισοζύγιο θετικών-αρνητικών εκτιμήσεων του “Δείκτη Επιχειρηματικών Προσδοκιών Κατασκευών” βρίσκεται στις -35 μονάδες στο Νομό Θεσσαλονίκης, -54 μονάδες σε Εθνικό επίπεδο και +5 μονάδες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην κατασκευαστική δραστηριότητα αποτυπώνεται τάση σταθεροποίησης των τιμών σε τοπικό επίπεδο, καθώς και τάση μείωσης της απασχόλησης το επόμενο εξάμηνο.

Στο επίπεδο των ad-hoc ερωτήσεων του Βαρομέτρου του ΕΒΕΘ, θετική είναι η εικόνα των Θεσσαλονικέων για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, την οποία θεωρούν πολύ σημαντική ως θεσμό για την πόλη, ενώ σημαντικό μέρος των κατοίκων του Νομού δηλώνουν ότι την επισκέφθηκαν φέτος. Πιο συγκεκριμένα, το 40% των κατοίκων αξιολογούν θετικά τον θεσμό της ΔΕΘ όπως είναι σήμερα, σε σχέση με το 18% που τον αξιολογούν αρνητικά. Μάλιστα, το 69% δηλώνουν ότι θεωρούν τη ΔΕΘ “Πολύ” (45%) ή “Αρκετά” (24%) σημαντική για την Θεσσαλονίκη, έναντι μόλις 12% που δηλώνουν ότι τη θεωρούν “Λίγο” (5%) ή “Καθόλου” (7%) σημαντική.

 

LEAVE A REPLY