ΒΙΠΕΘ: Δεν σφραγίζεται υπό όρους η Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων

ΒΙΠΕΘ: Δεν σφραγίζεται υπό όρους η Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων

893
SHARE
ΒΙΠΕΘ: Δεν σφραγίζεται υπό όρους η Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων

«Ανάσα» στη λειτουργία της Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης (ΒΙΠΕΘ) δίνει η απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, που έκανε δεκτή την αίτηση -υπό όρους- της ΕΥΑΘ ΑΕ να ανασταλεί προσωρινά η απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για σφράγιση της Μονάδας Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων (ΜΚΑ) στη Σίνδο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ, το δικαστήριο δέχτηκε την προσφυγή της ΕΥΑΘ ΑΕ, υπό τον όρο ότι η Μονάδα -που εδρεύει εντός της ΒΙΠΕΘ, παραλαμβάνοντας απόβλητα περίπου 600 λειτουργουσών βιομηχανιών- θα λειτουργεί με τρόπο ικανοποιητικό και ότι δεν θα εγκυμονεί κινδύνους για το περιβάλλον, την ασφάλεια των εργαζομένων και των περιοίκων, τηρώντας την προβλεπόμενη νομοθεσία.

Η ΕΥΑΘ με αφορμή τη δικαστική απόφαση αναφέρει με ανακοίνωσή της τα εξής:

«Την προσήλωση της ΕΥΑΘ στην προστασία του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και στη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος επιβεβαιώνει η σημερινή απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου, που κάνει δεκτή την αίτηση αναστολής σφράγισης της ΜΚΑ την οποία υπέβαλε η ΕΥΑΘ, ”υπό τον όρο ότι η ΜΚΑ θα εξακολουθεί να λειτουργεί ικανοποιητικά, όπως αυτό θα διαπιστώνεται αρμοδίως βάσει των εκθέσεων των προβλεπόμενων κατά τον νόμο δοκιμών και αναλύσεων δειγμάτων των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων της και, πάντως, κατά τρόπο τέτοιο που δε θα εγκυμονεί κινδύνους για το περιβάλλον και την ασφάλεια των εργαζομένων και των περιοίκων”.

Μετά και τη σημερινή δικαστική απόφαση, η ΕΥΑΘ A.E. διαβεβαιώνει τους Θεσσαλονικείς ότι:

1. Θα παραλάβει και θα λειτουργήσει τη Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ), μετά την τεχνική της ανασυγκρότηση, μόνο εφόσον της παραδοθεί επισήμως το έργο (με βεβαίωση περαίωσης των εργασιών και τις σχετικές παραλαβές) και εφόσον επιβεβαιωθεί από τη δοκιμαστική της λειτουργία ότι πληροί τους βασικούς περιβαλλοντικούς όρους. Στοιχειώδης υπευθυνότητα έναντι των πολιτών και του περιβάλλοντος επιβάλλουν να μην παραληφθεί έργο χωρίς να έχει βεβαιωθεί η ολοκλήρωση των εργασιών και χωρίς να έχει προηγηθεί η δοκιμαστική, εύρυθμη λειτουργία του.

2. Θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν, στο πλαίσιο της έννομης τάξης και χωρίς γραφειοκρατικές εμμονές, να μην πληγεί στο ελάχιστο η τοπική επιχειρηματικότητα από τη λειτουργία της μονάδας. Γι’ αυτό ακριβώς και στα τέλη Μαΐου, «απαντώντας» στην εντολή σφράγισης των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, είχε αιτηθεί 12μηνη άδεια προσωρινής λειτουργίας, η οποία και χρόνο δοκιμαστικό θα εξασφάλιζε για τη βέλτιστη λειτουργία της ΜΚΑ και δε θα επηρέαζε τη λειτουργία της βιομηχανικής περιοχής. Απορίας άξιον γιατί δεν έγινε ήδη από τότε δεκτό το αίτημα της ΕΥΑΘ, όταν συνομολογούνταν από όλες τις πλευρές ότι το έργο δουλεύει ήδη ικανοποιητικά. Για την ΕΥΑΘ η εναλλακτική της σφράγισης της μονάδας -είτε με by pass αγωγό που θα χύνει ανεπεξέργαστα στον Θερμαϊκό βιομηχανικά λύματα, είτε με κλείσιμο των τοπικών βιομηχανιών- ήταν και είναι μη παραδεκτή λύση.

3. Η ΕΥΑΘ ανέλαβε τη λειτουργία μιας εγκατάστασης κυριότητας και συμφερόντων της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕΘ Α.Ε. χωρίς κανένα κέρδος. Θα συνηγορήσει να παραδοθεί στο Ελληνικό Δημόσιο μόνο εφόσον οι εκροές της είναι σύμφωνες με την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, διαφυλάσσοντας σε κάθε περίπτωση το δημόσιο συμφέρον».

LEAVE A REPLY