Γ.Στουρνάρας: Να υιοθετηθεί ένα μίγμα δημοσιονομικής πολιτικής φιλικότερο προς την ανάπτυξη

Γ.Στουρνάρας: Να υιοθετηθεί ένα μίγμα δημοσιονομικής πολιτικής φιλικότερο προς την ανάπτυξη

330
SHARE

Την ανάγκη διατήρησης της δημοσιονομικής ισορροπίας και βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος έστειλε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, το βράδυ της Δευτέρας, από το βήμα εκδήλωσης του «Εκάλη Club».

Οι δύο αυτές προϋποθέσεις, κατά τον ίδιο, θα καταστήσουν την Ελλάδα ως έναν ελκυστικό προορισμό για εγχώριες και ξένες άμεσες επενδύσεις και παράλληλα, θα υποβοηθήσουν τη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας σ’ ένα νέο, εξωστρεφές πρότυπο οικονομικής ανάπτυξης, με υψηλούς και βιώσιμους ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ.

O κ. Στουρνάρας επισήμανε στη συνέχεια μια πλειάδα από μεσοπρόθεσμες προκλήσεις, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα, προκειμένου να ενισχυθούν οι θετικές προοπτικές της οικονομίας.

Μεταξύ  αυτών:

 • Το υψηλό απόθεμα μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στους ισολογισμούς τωντραπεζών.
 • Το δημόσιο χρέος παραμένει κοντά στο 180% του ΑΕΠ.
 • Η υψηλή μακροχρόνια ανεργία δημιουργεί ανισότητα.
 • Η μετανάστευση εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού κατά τη διάρκεια τηςκρίσης σε συνδυασμό με τη γήρανση του πληθυσμού εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σεμείωση του πληθυσμού, οδηγώντας σε χαμηλότερους ρυθμούς δυνητικής ανάπτυξης.
 • Οι επενδύσεις παραμένουν σε πολύ χαμηλό επίπεδο και τοεπιχειρηματικό περιβάλλον δεν θεωρείται ακόμη αρκετά φιλικό προς τιςιδιωτικές επενδύσεις.
 • Το υψηλό κόστος του κεφαλαίου, η αδυναμία χρηματοδότησης βιώσιμων επιχειρηματικών σχεδίων, η υψηλή μακροχρόνια ανεργία και η μεγάλη μείωση των επενδύσεων συνέβαλαν στη μείωση του αποθέματος φυσικού και ανθρώπινου κεφαλαίου με αρνητικές συνέπειες στο μακροπρόθεσμο δυνητικό ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, έκανε λόγο για ανάγκη άμεσης ανάληψης πρωτοβουλιών, με στόχο τη διαμόρφωση των αναγκαίων προϋποθέσεων, προκειμένου:

 • Να αντιμετωπιστεί δραστικά το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων
 • Να εφαρμοστούν οι συμφωνηθείσες μεταρρυθμίσεις
 • Να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις για την ενθάρρυνση του ανταγωνισμού
 • Να βελτιωθεί η ποιότητα της ανεξαρτησίας των θεσμών
 • Να δοθεί έμφαση στο κράτος δικαίου
 • Να υιοθετηθεί ένα μίγμα δημοσιονομικής πολιτικής που θα είναι φιλικότερο προς την ανάπτυξη. “Οι υψηλοί στόχοι για το πρωτογενές πλεόνασμα που έχουν αποφασιστεί στο πλαίσιο της συμφωνίας του Eurogroup, τον Ιούνιο του 2018, για την ελάφρυνση του δημόσιου χρέους, σε συνδυασμό με τους υψηλούς φορολογικούς συντελεστές, περιορίζουν τους ιδιωτικούς πόρους που είναι διαθέσιμοι για πραγματικές επενδύσεις και οδηγούν σε παραγκωνισμό του ιδιωτικού από το δημόσιο τομέα, με αποτέλεσμα να επιβραδύνουν την οικονομική ανάκαμψη” επισήμανε σχετικά και πρόσθεσε: “Η υπερβολική εξάρτηση από τους φόρους αποτελεί αντικίνητρο για την εργασία και τις νέες επενδύσεις ενώ παράλληλα ενθαρρύνει τη στροφή των δραστηριοτήτων προς την παραοικονομία και παρέχει κίνητρα για φοροδιαφυγή».
 • Να διατηρηθεί η ευελιξία στην αγορά εργασίας. Αναφερόμενος ειδικότερα στο θέμα των κατώτατων μισθών, ανέφερε: “Κάθε ρυθμιστική παρέμβαση για την προστασία των εργαζομένων πρέπει να διαφυλάξει την ευελιξία της αγοράς εργασίας και να μην θέσει σε κίνδυνο τη σταδιακή υποχώρηση της ανεργίας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα. Στο πλαίσιο αυτό, η υπό διαβούλευση πρόταση για αύξηση των κατώτατων μισθών πρέπει να συμβαδίζει με την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, έτσι ώστε να διασφαλίσει τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και τη μείωση του ποσοστού ανεργίας”, 

Κατά τον ίδιο, η ελληνική οικονομία χρειάζεται ένα επενδυτικό σοκ, με έμφαση στις πιο παραγωγικές και εξωστρεφείς επιχειρηματικές επενδύσεις, ώστε να αποφευχθούν τα «φαινόμενα υστέρησης» και να δοθεί ώθηση στον μετασχηματισμό του παραγωγικού προτύπου προς διεθνώς εμπορεύσιμα αγαθά και υπηρεσίες.

Περαιτέρω,  έστειλε μήνυμα για την επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων και την άρση των αντικινήτρων, όπως η γραφειοκρατία, η αστάθεια του νομοθετικού πλαισίου, το μη προβλέψιμο φορολογικό σύστημα, οι καθυστερήσεις στη δικαστική επίλυση των διαφορών και η ελλιπής προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. 

LEAVE A REPLY