Δήμος Πολυγύρου: Ξεκίνησε η λειτουργία του Βιολογικού Ορμύλιας

Δήμος Πολυγύρου: Ξεκίνησε η λειτουργία του Βιολογικού Ορμύλιας

222
SHARE
Dimos Polygyrou: Ksekinise i leitourgia tou viologikou Ormylias

Αναβαθμίστηκαν οι υποδομές επεξεργασείας λυμάτων του Δήμου Πολυγύρου. Σε λειτουργία τέθηκε σήμερα 12/07/2017 ο Βιολογικός καθαρισμός  Ορμύλιας μετά την ολοκλήρωση του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ   ΕΕΛ   ΟΙΚΙΣΜΟΥ   ΟΡΜΥΛΙΑΣ   –   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» με προϋπολογισμό 1.940.817,00 €, ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013  «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ»,   άξονας   προτεραιότητας  «Αειφόρος   Ανάπτυξη   και   ποιότητα   ζωής   στην   ΠΚΜ».

Ο κύριος σκοπός του σταθμού βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων (βιολογικός καθαρισμός) είναι η απομάκρυνση των βλαβερών συστατικών που περιέχουν τα αστικά απόβλητα, ώστε αυτά να διατεθούν ακίνδυνα στο περιβάλλον. Οι εργασίες που έγιναν αφορούσαν κυρίως την αντικατάσταση του φθαρμένου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Στη θέση του τοποθετήθηκε νέος – σύγχρονος με σκοπό την συμμόρφωση της ποιότητας εκροής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία για την επαναχρησιμοποίηση (άρδευση) των επεξεργασμένων λυμάτων.

Παράλληλα ολοκληρώνεται και η μελέτη για τη σύνδεση των Ψακουδίων με τον Βιολογικό Καθαρισμό Ορμύλιας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Βιολογικός στη Γαλάτιστα λειτουργεί πλήρως από την 1-11-2016 μετά την ολοκλήρωση του έργου «Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμού Γαλάτιστας (Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού)» (προϋπολογισμού 3.000.000 ευρώ) ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη παρέμβαση «ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ – ΚΑΛΥΒΩΝ”, συνολικού προϋπολογισμού 9.000.000 ευρώ. Τέλος ολοκληρώθηκε η μελέτη για τα αποχετευτικά δίκτυα και τον βιολογικό καθαρισμό της Μεταμόρφωσης.

LEAVE A REPLY