Δείτε αν δικαιούστε ως και 2500 ευρώ από την επιδότηση ενοικίου

Δείτε αν δικαιούστε ως και 2500 ευρώ από την επιδότηση ενοικίου

1828
SHARE

Μέχρι τέλος του μήνα αναμένεται να ανοίξει η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την επιδότηση ενοικίου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος είναι να υπάρχει ηλεκτρονικό μισθωτήριο.

Το ποσό της επιδότησης θα κυμαίνεται από 70 έως 210 ευρώ τον μήνα (840 –2500 ευρώ τον χρόνο) ενώ για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο 2019 το δικαίωμα στην καταβολή του επιδόματος ισχύει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου.

Κριτήρια

Το συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε μέλος του νοικοκυριού.

Για παράδειγμα, το εισοδηματικό κριτήριο για μια τριμελή οικογένεια είναι 14.000 ευρώ ενώ για μια τετραμελή, το ποσό των  17.500 ευρώ.

Επιπλέον, η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 180.000 ευρώ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση του επιδόματος είναι τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια ενώ όσοι είναι αλλοδαποί, θα πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στη χώρα μας τα τελευταία πέντε χρόνια.

LEAVE A REPLY