Δείτε ποιοι άνεργοι δικαιούνται ειδικό επίδομα 200 ευρώ

Δείτε ποιοι άνεργοι δικαιούνται ειδικό επίδομα 200 ευρώ

2262
SHARE

Είστε άνεργος, ηλικίας 20-66 ετών, εγγεγραμμένος στα μητρώα του ΟΑΕΔ και δεν λαμβάνετε πλέον επίδομα ανεργίας επειδή παρήλθε το 12μηνο διάστημα;  

Σε αυτή την περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να λάβετε επίδομα 200 ευρώ. Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 10.000 ευρώ.

Μάλιστα εάν ο μακροχρόνια άνεργος έχει προστατευόμενο ανήλικο παιδί, το ανώτατο όριο του ετήσιου εισοδήματός του που απαιτείται για να λάβει το επίδομα, προσαυξάνεται κατά 586,08 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο.

Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν το επίδομα, θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση εντός δύο μηνών από την λήξη της επιδοτούμενης ανεργίας.

Η αίτηση υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας τους ή της τελευταίας απασχόλησής τους, είτε ηλεκτρονικά, μέσω του e-services, με χρήση του κλειδάριθμου που έχει χορηγηθεί από τον ΟΑΕΔ, είτε μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

LEAVE A REPLY