Δείτε ποιοι δικαιούνται το ειδικό βοήθημα του ΟΑΕΔ

Δείτε ποιοι δικαιούνται το ειδικό βοήθημα του ΟΑΕΔ

1005
SHARE

Δεύτερη ευκαιρία σε όσους άνεργους δεν πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης τακτικού επιδόματος, δίνει ο ΟΑΕΔ, με την διάθεση ειδικού βοηθήματος.

Ειδικότερα, δικαίωμα λήψης του συγκεκριμένου βοηθήματος έχουν όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ τουλάχιστον τρεις μήνες, έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση ανεργίας τουλάχιστον 60 ημέρες εργασίας στο έτος που προηγείται της έναρξης του τριμήνου και δεν υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89, όπως είναι οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές, εργαζόμενοι σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα.

Όσον αφορά τα οικονομικά κριτήρια, το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 11.445,34 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πρόσφατο εκκαθαριστικό εφορίας, δελτίο ανεργίας σε ισχύ, IBAN τραπεζικού λογαριασμού του ενδιαφερόμενου) είτε αυτοπροσώπως στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας τους ή της τελευταίας απασχόλησής τους, είτε ηλεκτρονικά, μέσω του e-services, είτε μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

LEAVE A REPLY