Δεν θα πληρώνουν ΦΠΑ οι μικρές επιχειρήσεις

Δεν θα πληρώνουν ΦΠΑ οι μικρές επιχειρήσεις

1034
SHARE

Άλλο ένα μέτρο που στοχεύει στην ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, θέτει σε εφαρμογή το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

Ειδικότερα, δίνει τη δυνατότητα σε ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και επιχειρηματίες που προχωρούν σε έναρξη εργασιών, να απαλλαγούν από τον ΦΠΑ.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο ετήσιος τζίρος να μην υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ που προβλέπει το καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων, διότι σε αντίθετη περίπτωση θα μεταταχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Επιπλέον, οι νέοι επαγγελματίες δεν θα υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ και στα τιμολόγια πώλησης αγαθών και υπηρεσιών που θα εκδίδουν θα αναγράφουν την ένδειξη «χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας».

Να σημειωθεί ότι όσοι εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων δεν ασκούν δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους και δεν υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ.

Τι αλλάζει

Διευκρινήσεις και οδηγίες για τις αλλαγές που επήλθαν στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων από την 1η Ιανουαρίου 2019 παρέχονται με εγκύκλιο του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργου Πιτσιλή. Ειδικότερα:

Για τον προσδιορισμό των ορίου των 10.000 ευρώ που αποτελεί το κριτήριο για την υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων, δεν λαμβάνονται υπόψη οι μεταβιβάσεις ενσώματων ή άϋλων αγαθών επένδυσης, καθώς και οι απαλλασσόμενες πράξεις χωρίς δικαίωμα έκπτωσης.

Προβλέπεται η δυνατότητα υπαγωγής των υποκειμένων στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων από την έναρξη των εργασιών τους.

Η υπέρβαση του ορίου των 10.000 ευρώ  εντός του φορολογικού έτους καθιστά υποχρεωτική τη μετάταξη των υποκειμένων στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ εντός του φορολογικού έτους.

Σε περίπτωση προαιρετικής ένταξης στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων, δεν υφίσταται υποχρέωση παραμονής για δύο έτη στο εν λόγω καθεστώς.

LEAVE A REPLY