Διάταξη κόβει και μειώνει επιδόματα τέκνων

Διάταξη κόβει και μειώνει επιδόματα τέκνων

386
SHARE
Diataksi kovei kai meionei epidomata teknon

Χιλιάδες οικογένειες θα δούνε τα επιδόματα τέκνων τους να κόβονται και άλλες επίσης χιλιάδες οικογένειες θα δούνε μείωση των ποσών των επιδομάτων τέκνων που δικαιούνται ως αποτέλεσμα της διάταξης του άρθρου 65 του νόμου 4170/2013 με την οποία προβλέπεται ότι στο συνολικό ποσό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος, το οποίο λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο για την χορήγηση συγκεκριμένων επιδομάτων, συμπεριλαμβάνονται όχι μόνο τα φορολογούμενα με βάση τις ισχύουσες κλίμακες ετήσια εισοδήματα αλλά και τα φοροαπαλλασσόμενα και τα αυτοτελώς φορολογούμενα εισοδήματα της οικογένειας από οποιαδήποτε πηγή.

Η εφαρμογή της διάταξης αυτής έχει ως συνέπεια να λαμβάνονται υπόψη στο συνολικό όριο οικογενειακού επιδόματος και τα ακόλουθα ποσά:

– Το επίδομα ανεργίας και οι αποζημιώσεις απολύσεων.

– Το ΕΚΑΣ.

– Τα επιδόματα μειονεκτικών και ορεινών περιοχών.

– Το φοιτητικό επίδομα.

– Τα ποσά των επιδοτήσεων και των αποζημιώσεων επί της γεωργικής παραγωγής.

– Το εξωιδρυματικό επίδομα και το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται η σύνταξη τυφλών και προσώπων με απόλυτη αναπηρία.

– Τα ειδικά επιδόματα επικίνδυνης εργασίας.

– Οι τόκοι από καταθέσεις, έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Δημοσίου.

– Οι τόκοι από ομολογίες που εκδίδονται από εταιρείες ή επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα.

– Οι συντάξεις αλλοδαπής προέλευσης που φορολογούνται μόνο στην αλλοδαπή.

– Τα κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων και μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

– Τα μερίσματα ναυτιλιακών εταιρειών.

– Οι τόκοι ομολογιακών δανείων που εκδίδονται στην αλλοδαπή.

– Οι αμοιβές και οι μισθοί μελών Δ.Σ. ανώνυμης εταιρείας.

– Η ωφέλεια από πώληση εταιρικού μεριδίου.

– Τα μερίσματα ανώνυμων εταιρειών.

– Τα κέρδη που διανέμουν οι ΕΠΕ και οι συνετερισμοί, κ.λπ.

– Τα μερίσματα από αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες, ΕΠΕ, κ.λπ.

– Τα κέρδη από την διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς την εταιρεία ΔΕΗ ή άλλο προμηθευτή.

– Τα έσοδα από πράξεις REPOS.

Με τον συνυπολογισμό στο συνολικό οικογενειακό εισόδημα που λαμβάνεται υπόψη για τη χορήγηση των επιδομάτων στήριξης τέκνων όλων αυτών των αυτοτελώς φορολογούμενων και φοροαπαλλασσόμενων εισοδημάτων τα συνολικά ετήσια εισοδήματα χιλιάδων οικογενειών με παιδιά «φουσκώνουν» τεχνητά και είτε ξεπερνούν τα ανώτατα εισοδηματικά όρια που προβλέπονται για την καταβολή των επιδομάτων είτε ανεβαίνουν απλώς σε υψηλά εισοδηματικά κλιμάκια στα οποία αντιστοιχούν επιδόματα μειωμένα στα 2/3 ή στο 1/3.

LEAVE A REPLY