Δικαστική απόφαση δικαιώνει 22 εργαζόμενους, για μισθούς που οφείλει να καταβάλει ο...

Δικαστική απόφαση δικαιώνει 22 εργαζόμενους, για μισθούς που οφείλει να καταβάλει ο δήμος Κορδελιού-Ευόσμου

723
SHARE

Μισθούς τους οποίους τους οφείλονται πολλά χρόνια, σε κάποιους από το 2010, παλεύουν να λάβουν 22 εργαζόμενοι δημοτικών επιχειρήσεων, στους πριν τη συνένωση του “Καλλικράτη” δήμους Ελευθερίου-Κορδελιού και Ευόσμου και παρά το γεγονός ότι υπάρχει δικαστική απόφαση που δημοσιεύτηκε 25 Μαϊου 2018 ο δήμος Κορδελιού-Ευόσμου δεν έχει ακόμη καταβάλει.

Το Thesseconomy.gr έχει στην κατοχή του την απόφαση (φώτο) με την οποία το Μονομελές Δικαστήριο Θεσσαλονίκης δικαιώνει τους είκοσι δύο (22) εργαζόμενους σε δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις των παλαιών ανεξάρτητων δήμων Ελευθερίου Κορδελιού και Ευόσμου για μισθούς που πρέπει να καταβάλει ο σημερινός Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου που φθάνουν το συνολικό ποσό των 127.577,19 ευρώ.

Όπως αναγράφετε στην δικαστική απόφαση “Με τη δημιουργία του Δήμου Κορδελιού- Ευόσμου στον οποίο συνενώθηκαν οι πρώην Δήμοι Ευόσμου και Ελευθερίου-Κορδελιού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 οι επιχειρήσεις των Δήμων αυτών, ανήκουν πλέον στο νέο Δήμο, ο οποίος υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και σύμφωνα με τα άρθρα 107 επ. του Ν. 3852/10, οι κοινωνικές επιχειρήσεις των νέων Δήμων θα έπρεπε να συνενωθούν σε μία. Με βάση τις διατάξεις αυτές και την απόφαση με αρ. 76/11 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου, δημιουργήθηκε η εναγόμενη Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κορδελιού-Ευόσμου (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.Ε.) από τη συγχώνευση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ευόσμου και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλληλεγγύης Δήμου Ελευθερίου Κορδελιού (στην οποία είχαν προηγουμένως συνενωθεί όλες οι δημοτικές κοινωφελείς Επιχειρήσεις του Δήμου Ελευθερίου Κορδελιού, μεταξύ των οποίων και η επιχείρηση Τοπικής Ανάπτυξης Δήμου Ελευθερίου Κορδελιού)”.

Σε άλλο σημείο της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης αναγράφετε ρητά “Η εναγόμενη (όπου εναγόμενη Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου) αναγνωρίζει τις οφειλές της προς τους ενάγοντες (όπου ενάγοντες οι πρώην εργαζόμενοι), αλλά παρά τις υποσχέσεις της, μέχρι σήμερα αρνείται να τις καταβάλει” και προστίθεται “Για αυτό πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση έφεση και αφού κρατηθεί η υπόθεση στο Δικαστήριο αυτό πρέπει να γίνει δεκτή η αγωγή ως ουσιαστικά βάσιμη και να υποχρεωθεί η εναγόμενη να καταβάλει σε έκαστο των εναγόντων τα ποσά νομιμοτόκως από το τέλος κάθε μήνα που το κάθε κονδύλιο κατέστη απαιτητό”.

Υπενθυμίζουμε πως ο δήμος δεν έχει καταβάλει ακόμη τα ποσά που οφείλονται στους εργαζόμενους, σε κάποιους εδώ και μια δεκαετία σχεδόν, παρά την έκδοση δικαστικής απόφασης γεγονός που γεννά πολλά ερωτηματικά.


LEAVE A REPLY