Δωρεάν ίντερνετ για φοιτητές

Δωρεάν ίντερνετ για φοιτητές

412
SHARE

Άμεσηπρόσβαση στο διαδίκτυομε την παροχή επιχορήγησης για ευρυζωνική (σταθερή ή κινητή) σύνδεση για 12 μήνες, θα έχουν οι πρωτοετείς φοιτητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας που εγγράφονται για πρώτη φορά φέτος σε εκπαιδευτικό ίδρυμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ειδικότερα,οι δικαιούχοι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν με τη μέθοδο voucher,μηνιαία επιχορήγηση η οποία ανέρχεται στα 10ευρώ.

Η συνολική αξία του κουπονιού θα καλύπτει κατά μέγιστο το 100% τουμηνιαίου παγίου της σταθερής ή κινητής (mobile) ευρυζωνικής σύνδεσης των δικαιούχων.

Οι διαδικασίεςαπόκτησης του κουπονιού και σύναψης συμβολαίου είναι απλές, με ελεύθερη επιλογή παρόχου και συμβολαίου.

Φορέας υλοποίησης της δράσης, προϋπολογισμού 6 εκατ. ευρώ είναι το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) του υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

LEAVE A REPLY