Δωρεάν υπηρεσίες σε υπερχρεωμένους δανειολήπτες

Δωρεάν υπηρεσίες σε υπερχρεωμένους δανειολήπτες

1005
SHARE

Δωρεάν νομικές και οικονομικές υπηρεσίες σε υπερχρεωμένους δανειολήπτες για την εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών τους, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των οποίων δεν υπερβαίνει τα 2/3 των κατώτατων ετήσιων ατομικών αποδοχών που προβλέπει η εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας, θα παρέχεται μέσω της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ).

Αυτό αναφέρει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομίας με τίτλο «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε στη Βουλή.

Πάροχοι των συμβουλευτικών υπηρεσιών θα είναι, ως προς τις νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, δικηγόροι, μέλη δικηγορικών συλλόγων της χώρας και ως προς τις οικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, λογιστές Α’ και Β’ τάξης.

Η δαπάνη για την κάλυψη της αποζημίωσης των παρόχων θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΓΔΙΧ, στον οποίον και εγγράφεται προς τούτο κατ’ έτος ειδική πίστωση.

LEAVE A REPLY