Δ. Χαραλαμπίδου: Επερώτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την Περιφερειακή Οδό Κατερίνης

Δ. Χαραλαμπίδου: Επερώτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την Περιφερειακή Οδό Κατερίνης

508
SHARE

Tα προβλήματα που εντοπίζονται στη διαδικασία ολοκλήρωσης της Περιφερειακής Οδού Κατερίνης αναδεικνύονται με την επερώτηση που κατατέθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την επικεφαλής της Ριζοσπαστικής Αριστερής Ενότητας, Δέσποινα Χαραλαμπίδου.

«Επανειλημμένα έχουμε θέσει και στις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής αλλά και στο ίδιο το Περιφερειακό Συμβούλιο, τα προβλήματα που υπάρχουν σχετικά με την ολοκλήρωση του έργου της Περιφερειακής Οδού Κατερίνης, ενός από τα πιο σημαντικά έργα της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας αλλά και της ΠΚΜ», επισημαίνει, μεταξύ άλλων, η Δ. Χαραλαμπίδου και προσθέτει απευθυνόμενη προς τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου: «Παρά το γεγονός όμως ότι έχουμε θέσει επανειλημμένα το ζήτημα της ολοκλήρωσης του συγκεκριμένου έργου με την τήρηση όλων των νόμιμων διαδικασιών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και επειδή:

  • Η προθεσμία περαίωσης της Οδοποιίας του έργου «Περιφερειακή οδός Κατερίνης» έληξε στις 3-10-2018.
  • Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του εν λόγω έργου αξίας 11.787.712,20 ευρώ (με ΦΠΑ) μεταξύ της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας και της αναδόχου κοινοπραξίας που εκτελεί το έργο, κρίθηκε οριστικά ότι κωλύεται η υπογραφή της με βάση την 681/2017 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου – Τμήμα Μείζονος Επταμελούς Σύνθεσης.
  • Ο καθαρισμός του Πέλεκα περαιώνεται με την ολοκλήρωση του έργου οδοποιίας και έχει προθεσμία σύμφωνα με τους όρους παραχώρησης υλικών απόληψης της σχετικής ΚΥΑ 2 έτη, ήτοι περί το Νοέμβριο του 2018.
  • Εκκρεμούν 2 αιτήσεις θεραπείας της αναδόχου κοινοπραξίας κατά της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας με απαιτήσεις πρόσθετης αποζημίωσης 682.173,49 ευρώ και 1.088.075,99 ευρώ αντίστοιχα.
  • Το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία στην 20η Συνεδρίαση 2018, στις 26 Νοεμβρίου, τον τρόπο δημοπράτησης του έργου «Υπολειπόμενες Εργασίες Περιφερειακής Οδού Κατερίνης» προϋπολογισμού 15.400.000 ευρώ (με ΦΠΑ και αναθεώρηση)

Επερωτάσθε για τα παρακάτω:

Έχουν περαιωθεί οι εργασίες Οδοποιίας του έργου «Περιφερειακή οδός Κατερίνης», όπως προβλεπόταν στην μελέτη και την υπογραφείσα σύμβαση; Υπάρχουν υπολειπόμενες εργασίες και ποιες ακριβώς είναι αυτές ;
Έχει συνταχθεί ο τελικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας; Ποιο είναι το ποσό που έχει πληρωθεί έως τώρα ο ανάδοχος; Ποιό ποσό εκκρεμεί για την αποπληρωμή του έργου ;
Έχουν εκτελεστεί εργασίες που προβλεπόταν στην προταθείσα 1η Συμπληρωματική Σύμβαση (πρόσθετος όγκος αδρανών, πρόσθετο μεταφορικό έργο); Σε περίπτωση που έχουν εκτελεστεί εργασίες που συμπεριλαμβάνονται στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, με ποιο τρόπο θα πληρωθούν; Έχουν διατυπωθεί πρόσθετες οικονομικές απαιτήσεις από τον ανάδοχο για εργασίες που εμπίπτουν στην προταθείσα 1η Συμπληρωματική Σύμβαση;
Έχει ολοκληρωθεί το έργο της αντιπλημμυρικής προστασίας του Πέλεκα σύμφωνα με τους όρους παραχώρησης της σχετικής ΚΥΑ εντός του Νοεμβρίου του 2018;
Τι αφορούν οι 2 Αιτήσεις Θεραπείας της αναδόχου κοινοπραξίας κατά της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας; Έχουν γίνει πληρωμές προς τον ανάδοχο που αφορούν πρόσθετη αποζημίωση που απορρέει από τις Αιτήσεις Θεραπείας;
Ποιες είναι οι εργασίες που αφορούν το έργο «Υπολειπόμενες Εργασίες Περιφερειακής Οδού Κατερίνης» και γιατί δεν συμπεριελήφθησαν στο αρχικό έργο; Υπάρχουν « Υπολειπόμενες Εργασίες » και ποιες είναι ακριβώς αυτές που προβλεπόταν στο αρχικό έργο και δεν εκτελέστηκαν»;

LEAVE A REPLY