Είστε αγρότης; Δείτε αν δικαιούστε επιδότηση 14.000 ευρώ

Είστε αγρότης; Δείτε αν δικαιούστε επιδότηση 14.000 ευρώ

1007
SHARE

Επιδότηση 14.000 ευρώ μπορούν να λάβουν όσοι επαγγελματίες γεωργοί είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) και έχουν μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε δημοτικές και τοπικές κοινότητες της χώρας με πληθυσμό έως και 5.000 κατοίκους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 15 Μαΐου 2019 στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων(http://www.ependyseis.gr) προκειμένου να συμμετάσχουν στο κοινοτικό πρόγραμμα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο «Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων».

Το πρόγραμμα παρέχει στήριξη σε φυσικά πρόσωπα για την περαιτέρω ανάπτυξη των γεωργικών τους δραστηριοτήτων μέσω ενεργειών που αφορούν τη βελτίωση της οικονομικής ή περιβαλλοντικής βιωσιμότητάς τους, αλλά και την εν γένει διαρθρωτική τους προσαρμογή (π.χ. παραγωγική, οργανωτική κ.λπ.).

Σκοπός είναι οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις να είναι ικανές για την υποστήριξη της μελλοντικής επαγγελματικής ενασχόλησης των κατόχων τους στη γεωργία.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, γεωργική εκμετάλλευση θεωρείται η οικονομική μονάδα η οποία αποτελείται από γη, ζώα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό που χρησιμοποιούνται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή για παραγωγή γεωργικών προϊόντων.

LEAVE A REPLY