ΕΒΕΘ: Απολύτως αναγκαία η καταχώριση σημάτων με το όνομα «Μακεδονία» ή παράγωγά...

ΕΒΕΘ: Απολύτως αναγκαία η καταχώριση σημάτων με το όνομα «Μακεδονία» ή παράγωγά του

664
SHARE

Παρεμβαίνοντας στον δημόσιο διάλογο, που έχει ανοίξει με αντικείμενο τις διατάξεις της «Συμφωνίας των Πρεσπών» και την ερμηνεία τους, ειδικά σε σχέση με τα δικαιώματα επί σημάτων ή άλλων διακριτικών γνωρισμάτων που περιέχουν το όνομα «Μακεδονία» ή παράγωγά του, αλλά και εκπληρώνοντας την υποχρέωσή του για υπεύθυνη και τεκμηριωμένη ενημέρωση των μελών του, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης τονίζει προς πάσα κατεύθυνση την άμεση ανάγκη καταχώρησης-πιστοποίησης των εμπορικών σημάτων με το όνομα “Μακεδονία” ή παράγωγά του. Σύμφωνα, εξάλλου, με πολύ πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, κ.Σαββάκη, το θέμα αφορά περί τις 4.000 ελληνικές επιχειρήσεις και σήματα.

Με ανακοίνωσή του, αναλυτικότερα, το ΕΒΕΘ επισημαίνει τα εξής:

Η επωνυμία μίας επιχείρησης και η ονομασία ενός προϊόντος αποτελούν διακριτικά γνωρίσματα. Η καθιέρωση ενός διακριτικού γνωρίσματος στις συναλλαγές και η σύνδεσή του στη συνείδηση του κοινού με συγκεκριμένη επιχείρηση, η οποία επιτυγχάνεται με την εκτεταμένη και επί μακρό χρονικό διάστημα χρήση του, δεν παραμένει εντελώς απροστάτευτη, αλλά παρέχει προστασία στον δικαιούχο μόνο στα πλαίσια των διατάξεων του Νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού (Ν. 146/1914). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η επωνυμία επιχείρησης που έχει απλά καταχωρισθεί στο μητρώο του Επιμελητηρίου και χρησιμοποιείται στην πράξη. Αυτή μπορεί να τύχει προστασίας μόνο στα πλαίσια των εν λόγω διατάξεων του Ν. 146/1914.

Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι η προστασία στα πλαίσια των διατάξεων του αθέμιτου ανταγωνισμού είναι ασθενής και περιορισμένη, παρουσιάζει δε ιδιαίτερες δυσκολίες, καθώς θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αποδεικνύεται από τον δικαιούχο καθιέρωση της ονομασίας του στις συναλλαγές. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι οι καταναλωτές έχουν συνδέσει την συγκεκριμένη ονομασία με την επιχείρηση του δικαιούχου. Εξάλλου, μία τέτοια προστασία παρέχεται αποκλειστικά εντός της ελληνικής επικράτειας.

Αντίθετα, η καταχώριση του διακριτικού γνωρίσματος (επωνυμίας επιχείρησης ή ονομασίας προϊόντος) ως εμπορικού σήματος παρέχει στον δικαιούχο πλήρη προστασία και αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του έναντι όλων.

Στα πλαίσια των διαφόρων συστημάτων καταχώρισης σημάτων, που συνυπάρχουν και λειτουργούν παράλληλα, το εμπορικό σήμα μπορεί να καταχωρισθεί είτε ως εθνικό, με τις προϋποθέσεις του Ν. 4072/2012, είτε ως σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, είτε ως διεθνές, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο της Μαδρίτης, που αφορά την Διεθνή καταχώριση σημάτων.

Ειδικότερα, το εθνικό σήμα παρέχει προστασία στα πλαίσια της ελληνικής επικράτειας, το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχει προστασία σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., ενώ τα Διεθνή σήματα, που προϋποθέτουν την ύπαρξη εθνικού ή ευρωπαϊκού σήματος, παρέχουν προστασία και σε άλλες χώρες.

Με βάση τα παραπάνω, καλούμε τα μέλη μας, σταθμίζοντας τις ανάγκες τους και το χωρικό πεδίο που δραστηριοποιούνται, να επιλέξουν αντίστοιχα το κατάλληλο για αυτά σύστημα καταχώρισης σημάτων (εθνικό, ευρωπαϊκό, διεθνές).

Επισημαίνεται ότι η καταχώριση και προστασία ενός εμπορικού σήματος αποτελεί μια διαδικασία που διέπεται από σύνθετους νομικούς κανόνες, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σε σχέση π.χ. με τους απόλυτους και σχετικούς λόγους απαραδέκτου της καταχώρισης ενός σημείου ως σήμα. Για τον λόγο αυτό συνιστούμε στα μέλη μας να προβούν στις ενδεδειγμένες ενέργειες σε συνεργασία με τους νομικούς τους παραστάτες, προκειμένου να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Τέλος, στα πλαίσια στήριξης των μελών του, το Ε.Β.Ε.Θ. έχει ήδη αναλάβει πρωτοβουλία τεκμηρίωσης των θέσεων των ελληνικών επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τον όρο «Μακεδονία» ή παράγωγά του, η οποία θα ανακοινωθεί στο άμεσο μέλλον.

Γραφεία Σημάτων για ενημέρωση και καταχώριση:

1.Ευρωπαϊκό Γραφείο Σημάτων (EUIPO):

https://euipo.europa.eu/ohimportal/el

Avenida de Europa 4, E-03008 Αλικάντε, Ισπανία

Κέντρο πληροφοριών: +34 965 139 100

 

2.Παγκόσμιο Γραφείο Σημάτων (WIPO):

http://www.wipo.int/madrid/en/

Tel: +41 22 338 86 86

 

  1. Ελληνικό Γραφείο Σημάτων:

http://www.gge.gr/

Γενική Γραμματεία Εμπορίου

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 101 81 Αθήνα

Τηλ. Κέντρο: 210 3893000

Fax: 210 3842642

E-mail: gge @ gge.gr

LEAVE A REPLY