ΕΒΕΘ: Μεγάλη συμμετοχή στην εκδήλωση για το νέο καθεστώς προστασίας προσωπικών δεδομένων

ΕΒΕΘ: Μεγάλη συμμετοχή στην εκδήλωση για το νέο καθεστώς προστασίας προσωπικών δεδομένων

574
SHARE

Το νέο καθεστώς προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR) και οι τρόποι για την καλύτερη προσαρμογή των επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα, ήταν το θέμα της εκδήλωσης που συνδιοργάνωσε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης με την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου.

Στην κατάμεστη αίθουσα του ΕΒΕΘ (φωτογραφία), επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων ενημερώθηκαν, από τους πλέον ειδικούς, για τις αλλαγές που θα φέρει πολύ σύντομα το νέο καθεστώς προστασίας δεδομένων «General Data Protection Regulation» (GDPR), καθώς για το τι πρέπει να κάνουν ώστε να προσαρμόσουν τις επιχειρήσεις τους στις νέες απαιτήσεις και να αποφύγουν τις αυστηρές κυρώσεις που προβλέπονται για τους παραβάτες.

Όπως τονίστηκε από τους ομιλητές, ο Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, θα εφαρμοστεί σε όλους τους οργανισμούς και επιχειρήσεις των κρατών μελών από τις 25/5/2018 και θα επιφέρει πλήθος αλλαγών που θα επηρεάσουν κάθε οργανισμό και εταιρία στην Ευρώπη. Ο κανονισμός εισάγει, μεταξύ άλλων, τον θεσμό του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων, προβλέπει ειδικές προστατευτικές ρυθμίσεις για τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών και αυστηροποιεί τις κυρώσεις για τους παραβάτες, με τα πρόστιμα να φθάνουν:

-έως 10 εκατ. ευρώ ή, σε περίπτωση επιχειρήσεων, έως το 2% του συνολικού παγκόσμιου τζίρου τους ανάλογα με το ποιο είναι υψηλότερο (παραβάσεις που αφορούν ανήλικους, τήρηση αρχείων επεξεργασίας, διαδικασία ανάθεσης σε εκτελούντα την επεξεργασία, ζητήματα ασφάλειας, κοινοποίηση παραβιάσεων, υποχρεώσεις του φορέα πιστοποίησης κ.α.).

-έως 20 εκατ. ευρώ ή, σε περίπτωση επιχειρήσεων, έως το 4% του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου τζίρου του προηγούμενου έτους, ανάλογα με το ποιο είναι υψηλότερο (μη εφαρμογή βασικών αρχών επεξεργασίας, μη λήψη συγκατάθεσης, μη ικανοποίηση δικαιωμάτων του υποκειμένου, παράνομη διαβίβαση δεδομένων σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό, μη συμμόρφωση προς εντολή της εποπτικής αρχής κ.α.).

Να σημειωθεί ότι οι επιχειρήσεις θα υποχρεωθούν, μεταξύ άλλων, να έχουν πλέον έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, να χαρτογραφήσουν τις διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων, να αναπτύξουν εσωτερικούς μηχανισμούς ελέγχου και χειρισμού των καταγγελιών.

Σήμερα, πάντως, όπως υπογράμμισαν δικηγόροι, ειδικοί για το θέμα, στη χώρα μας ελάχιστες επιχειρήσεις γνωρίζουν πραγματικά πού βρίσκονται τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουν και επεξεργάζονται. Παράλληλα, δυσκολεύονται να βρουν εξειδικευμένους επαγγελματίες με γνώση και εμπειρία στο δίκαιο και στην πράξη επί των προσωπικών δεδομένων. Την ίδια δυσκολία αντιμετωπίζουν οι εταιρείες και στην ανεύρεση DPO, ο οποίος αποτελεί έναν χρήσιμο και σε πολλές περιπτώσεις, απαραίτητο συνεργάτη του Υπεύθυνου Επεξεργασίας.

Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος της επιχειρηματικής κοινότητας , το ΕΒΕΘ δρομολογεί τη διοργάνωση νέας εκδήλωσης αναφορικά με το νέο καθεστώς προστασίας δεδομένων – GDPR.

LEAVE A REPLY