ΕΒΕΘ: Πώς επηρεάζει η ειδική διατραπεζική αργία εκτελωνισμούς και πληρωμές σε ΕΦΚΑ...

ΕΒΕΘ: Πώς επηρεάζει η ειδική διατραπεζική αργία εκτελωνισμούς και πληρωμές σε ΕΦΚΑ -ΔΟΥ

547
SHARE

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ενημερώνει τις εισαγωγικές επιχειρήσεις μέλη του που προγραμματίζουν να εκτελωνίσουν εμπορεύματα την Παρασκευή 30 Μαρτίου και τη Δευτέρα 2 Μαρτίου, ότι οι εν λόγω ημερομηνίες ορίσθηκαν ως μέρες ειδικής αργίας, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.3336/2005, λόγω του ότι το διευρωπαϊκό αυτοματοποιημένο σύστημα ταχείας μεταφοράς κεφαλαίων σε συνεχή χρόνο (σύστημα ΤARGET2) θα είναι κλειστό στις 30 Μαρτίου και 2 Απριλίου 2018, Μεγάλη Παρασκευή και δεύτερη ημέρα του Πάσχα των Καθολικών / Διαμαρτυρομένων.

Κατά τις ως άνω ημέρες, το Σύστημα Πληρωμών ΔΙΑΣ δεν θα λειτουργεί και ως εκ τούτου:
1. Δεν θα πραγματοποιηθούν εκκαθαρίσεις και διακανονισμοί και δεν θα ανταλλαγούν αρχεία συναλλαγών πληρωμών με τις Τράπεζες και τους διαχειριζόμενους Οργανισμούς.
2. Παρόλα αυτά, θα διεκπεραιωθούν κανονικά όλες οι on line ηλεκτρονικές πληρωμές του ICISnet.
3. Οι ηλεκτρονικές πληρωμές του ICISnet που θα πραγματοποιηθούν σε επιλεγμένη ημερομηνία (όχι on line), θα αποσταλούν στο ICISnet (με αρχείο batch) την Τρίτη 3 Απριλίου 2018, οπότε και θα τύχουν επεξεργασίας, προκειμένου να προωθηθεί η τελωνειακή διαδικασία (απελευθέρωση εμπορευμάτων κ.λ.π.).

Κατόπιν των ανωτέρω, το ΕΒΕΘ προτρέπει τους ενδιαφερόμενους εισαγωγείς που δεν θα πραγματοποιήσουν on line πληρωμές του ICISnet απευθείας, να εκτελωνίσουν σήμερα σχετικά εμπορεύματα ώστε να αποφύγουν προβλήματα.

Επιπλέον το ΕΒΕΘ ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του ότι θα ήταν σκόπιμο να καταβάλλουν σήμερα τυχόν εισφορές και δόσεις ρυθμίσεων προς τον ΕΦΚΑ και τις ΔΟΥ που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν κατά τις δύο προαναφερόμενες ημερομηνίες.

LEAVE A REPLY