ΕΒΕΘ: Στην γραμμή της εκκίνησης το έργο BLUE_BOOST για τις υδατοκαλλιέργειες-Πρόσκληση για...

ΕΒΕΘ: Στην γραμμή της εκκίνησης το έργο BLUE_BOOST για τις υδατοκαλλιέργειες-Πρόσκληση για επίσκεψη φορέων στην Απούλια

485
SHARE

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθύνει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης για την συμμετοχή τεσσάρων εκπροσώπων επιχειρήσεων, ακαδημαϊκών, ερευνητικών και άλλων φορέων, που σχετίζονται με τον τομέα των υδατοκαλλιεργειών, σε διακρατική επίσκεψη στην Απουλία της Ιταλίας, στο πλαίσιο του έργου BLUE_BOOST. Οι δαπάνες του ταξιδιού θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό του ανωτέρω έργου.

Ειδικότερα, το ΕΒΕΘ συμμετέχει στο εταιρικό σχήμα που υλοποιεί το έργο “BOOSTing the innovation potential of the triple helix of Adriatic-Ionian traditional and emerging BLUE growth sectors clusters through an open source/knowledge sharing and community based approach ” («Ενισχύοντας το δυναμικό καινοτομίας του τριπλού έλικα των clusters παραδοσιακών και αναδυόμενων τομέων Γαλάζιας Ανάπτυξης Αδριατικής – Ιονίου, μέσω  μιας ανοικτού κώδικα, διαμοιρασμού γνώσης και βασισμένης στην κοινότητα προσέγγισης»), με ακρωνύμιο BLUE_BOOST, το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V – B “Αδριατική – Ιόνιο 2014 – 2020”.

Σκοπός του BLUE_BOOST είναι η ενίσχυση των καινοτομικών δυνατοτήτων των Πολύ Μικρών – Μικρομεσαίων και Νεοφυών Επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στους τομείς της επονομαζόμενης «Γαλάζιας Ανάπτυξης» και ανήκουν στις εμπλεκόμενες περιοχές Αδριατικής-Ιονίου, μέσω μιας καινοτόμου και δημιουργικής συνεργασίας με τους λεγόμενους «νέους φορείς καινοτομίας» (New Innovation Agents).

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Interreg ADRION και η περίοδος υλοποίησής του διαρκεί από την 1η Ιανουαρίου 2018 έως τις 31 Οκτωβρίου 2019.

Στο πλαίσιο του BLUE_BOOST θα υλοποιηθεί ένας κύκλος 7 διακρατικών, διατομεακών επισκέψεων, στις περιοχές των εταίρων, με σκοπό τη διασύνδεση θαλάσσιων/ναυτιλιακών φορέων από τις 7 εμπλεκόμενες περιοχές της Αδριατικής και του Ιονίου.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΕΒΕΘ αφορά στην 1η διακρατική επίσκεψη του έργου, που θα πραγματοποιηθεί στην Περιφέρεια της Απουλίας της Ιταλίας, με επίκεντρο το Giovinazzo (περιοχή του Bari), στις 17-19 Ιουλίου 2018. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης, που είναι επικεντρωμένη στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών, θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις στις 17 Ιουλίου στην έδρα της κοινοπραξίας εταιρειών υδατοκαλλιέργειας – αλιείας Gargano Pesca (συνεισφέρει το 30% της ιταλικής παραγωγής υδατοκαλλιεργειών), στην περιοχή της Manfredonia, με ξενάγηση στα παράκτια κλουβιά αναπαραγωγής ψαριών και στα φυτώρια αναπαραγωγής οστρακοειδών και φυκιών.

Στις 18 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στο ερευνητικό κέντρο COISPA στην περιοχή Torre a Mare, με παρουσίαση των δραστηριοτήτων του κέντρου και με επίσκεψη στο Πειραματικό Εργαστήρι Υδατοκαλλιέργειας, σκοπός του οποίου είναι η πρόοδος των μοντέλων βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας, η βιολογική υδατοκαλλιέργεια και η διατήρηση των απειλούμενων με εξαφάνιση υδρόβιων οργανισμών.

Δεδομένων των παραπάνω, το ΕΒΕΘ καλεί εκπροσώπους επιχειρήσεων, ακαδημαϊκών, ερευνητικών και άλλων φορέων που σχετίζονται με τον τομέα των υδατοκαλλιεργειών, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη διακρατική επίσκεψη στην Απουλία, συμπληρώνοντας και καταθέτοντας στο ΕΒΕΘ τη σχετική αίτηση, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 3 Ιουλίου 2018 και ώρα 16:00,προκειμένου να επιλεγούν για συμμετοχή έως τέσσερα άτομα.

Για περισσότερες πληροφορίες και υπόδειγμα της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του ΕΒΕΘ (www.ebeth.gr), πεδίο Σημαντικά Θέματα και στο Τμήμα Μελετών & Έρευνας του ΕΒΕΘ, αρμόδιοι κ. Γιώργος Εμμανουηλίδης, τηλ. 2310 370181, κα Δέσποινα Δινοπούλου, τηλ. 2310 370183, κ. Αντώνης Μπούμπουλας (Προϊστάμενος), τηλ. 2310 370 180.

LEAVE A REPLY