ΕΒΖ: Αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 106α του πτωχευτικού κώδικα – Έλαβε προσωρινή...

ΕΒΖ: Αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 106α του πτωχευτικού κώδικα – Έλαβε προσωρινή προστασία από τους πιστωτές της για τέσσερις μήνες

550
SHARE

Προσωρινή προστασία από τους πιστωτές της  και αποδέσμευση των τραπεζικών της λογαριασμών έλαβε η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης (ΕΒΖ), με απόφαση του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και στις 26 Σεπτεμβρίου εκδικάζεται η αίτηση που υπέβαλε για υπαγωγή στο άρθρο 106α του πτωχευτικού κώδικα.

Πρόκειται για μια αναμενόμενη κίνηση-αίτηση, καθώς το letter of intent που έχει υπογραφεί στις αρχές Αυγούστου μεταξύ της ΕΒΖ και του επενδυτικού fund “Ιnnovation Brain” έθετε ως απώτερο σκοπό “την εξυγίανση της Εταιρίας, σύμφωνα με την  υπάρχουσα νομοθεσία”.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΒΖ, τα προσωρινά μέτρα προστασίας δόθηκαν μετά από αίτηση της εταιρείας στο πλαίσιο των προνοιών του άρθρου 106α του ν. 3588/2007. Η δικάσιμος της αίτησης ορίσθηκε για την Τετάρτη 26/9/2018.

Η προσωρινή διαταγή της Προέδρου Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης αναφέρει ότι:
“Απαγορεύεται προσωρινά και μέχρι την κατάθεση της αίτησης επικύρωσης και σε κάθε περίπτωση έως τέσσερις (4) μήνες από την χορήγηση της προσωρινής διαταγής, ήτοι μέχρι 3-1-2019:
α) η ατομική και συλλογική αναγκαστική εκτέλεση των πιστωτών κατά της αιτούσας εταιρίας
β) η λήψη και εκτέλεση οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου εις βάρος της αιτούσας εταιρίας
γ) η έκδοση σε βάρος της αιτούσας εταιρίας διαταγών πληρωμής
δ) η κήρυξη της αιτούσας σε κατάσταση πτώχευσης
ε) η εφεξής δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών της αιτούσας.
Τέλος, δικάσιμος της κατατεθείσης αιτήσεως ορίσθηκε η Τετάρτη 26.09.2018”.

LEAVE A REPLY