ΕΕ: Στον «κουβά» 36,4 δισ. ευρώ από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών

ΕΕ: Στον «κουβά» 36,4 δισ. ευρώ από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών

512
SHARE
ΕΕ: Στον «κουβά» 36,4 δισ. ευρώ από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών

«Κόλαφο» για τις ελληνικές μνημονιακές κυβερνήσεις, για τις τράπεζες αλλά και για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) αποτελεί η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου της ΕΕ που αποδεικνύει και με στοιχεία πως δανεικά δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ τα οποία φορτώθηκαν στις πλάτες του ελληνικού λαού πήγαν… χαμένα.

Το Ελεγκτικό συνέδριο υπολογίζει τη ζημιά που έχει υποστεί το Ελληνικό Δημόσιο από την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών στα 36,4 δισ. ευρώ, επισημαίνοντας πως η Ελλάδα έλαβε χρήματα με τα τρία μνημόνια για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, όμως δεν προχώρησε και τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις προκειμένου αυτά να «πιάσουν τόπο».

Όπως αναφέρεται στην Έκθεση, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2016, το Ελληνικό Δημόσιο είχε διαθέσει για τις τράπεζες κεφάλαια που άγγιζαν τα 45,4 δισ. ευρώ. Από αυτά εκτιμά ότι στην καλύτερη περίπτωση θα μπορέσει να ανακτήσει τα 8,9 δισ. ευρώ, επομένως η ζημιά που έχει υποστεί αγγίζει τα 36,4 δισ. ευρώ! Τα κεφάλαια αυτά, τα οποία προήλθαν από τα τρία Μνημόνια, όπως διαπιστώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο διατέθηκαν, στις τράπεζες για την ανακεφαλαιοποίηση τους (συνολικά 31,9 δισ. ευρώ) ενώ άλλα 13,5 δισ. ευρώ διατέθηκαν προκειμένου να προχωρήσει η εκκαθάριση των υπολοίπων τραπεζών που έκλεισαν ή απορροφήθηκαν από τις προηγούμενες. Μέχρι στιγμής το Δημόσιο έχει εισπράξει στο Ταμείο του από το προϊόν της εκκαθάρισης ή από την πώληση μετοχών τραπεζών μόνο 3,2 δισ. ευρώ, ενώ το Ελεγκτικό Συνέδριο προσδοκά ότι μπορεί να εισπράξει ακόμη άλλα 5,7 δισ. ευρώ, ανεβάζοντας έτσι τις συνολικές εισπράξεις στα 8,9 δισ. ευρώ.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπιστώνει ότι στον χρηματοπιστωτικό τομέα οι μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των τριών Μνημονίων δεν είχαν εστιαστεί επαρκώς σε ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης, αλλά και εποπτείας του τραπεζικού συστήματος από τις εθνικές αρχές κυρίως στις μικρότερες τράπεζες. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην συγκεκριμένη έκθεση από έλεγχο που πραγματοποίησαν από κοινού κλιμάκια της Τραπέζης της Ελλάδος και του SSM σε μία τράπεζα – την οποία όμως δεν κατονομάζει – προέκυψαν σοβαρότατες ελλείψεις τόσο στην εταιρική διακυβέρνηση όσο και στις πρακτικές που εφαρμόζονταν στη χορήγηση δανείων, κυρίως στον έλεγχο του κινδύνου που αυτά συνεπάγονταν (risk management).
Μάλιστα όπως αναφέρεται, με το δεύτερο Μνημόνιο διατέθηκαν σημαντικά κεφάλαια για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών χωρίς όμως να διασφαλίζεται αποτελεσματικά ο έλεγχος των ιδιωτικών διοικήσεων. Σε αντίθεση δε με τη διεθνή πρακτική, ενώ οι αλλαγές στην μετοχική σύνθεση των ελληνικών τραπεζών το 2013 οδήγησαν σχεδόν στην πλήρη κρατικοποίηση τους, η εξέλιξη αυτή δεν αποτυπώθηκε και στη σύνθεση των διοικητικών τους συμβουλίων. Στη πράξη αυτό που συνέβη ήταν ότι ο έλεγχος των τραπεζών αυτών παρέμεινε στα χέρια των παλαιών μετόχων, ενώ το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) – μέσω του οποίου διατέθηκαν τα κεφάλαια – δεν είχε τη δικαιοδοσία να ελέγξει τις διοικήσεις τόσο για την ανεξαρτησία τους όσο και για ζητήματα που συνδέονταν με την εμπειρία και τη φήμη τους.

Στο στόχαστρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου της ΕΕ μπαίνει και το ΤΧΣ στο οποίο καταλογίζονται δυσλειτουργία και αδιαφάνεια στην λήψη αποφάσεων, ενώ γίνεται αναφορά και στην αδυναμία του να αποκτήσει σταθερή διοίκηση. Ως γνωστόν στη διάρκεια της λειτουργίας του Ταμείου έχουν αλλάξει 34 άτομα στην ανώτατη διοικητική του πυραμίδα, μεταξύ των οποίων τέσσερις πρόεδροι και ισάριθμοι διευθύνοντες σύμβουλοι.

LEAVE A REPLY