Εκπνέει στις 15 Μαΐου η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τις αγρoτικές...

Εκπνέει στις 15 Μαΐου η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τις αγρoτικές επιδοτήσεις

1172
SHARE

Προθεσμία μέχρι την Τετάρτη 15 Μαΐου έχουν οι αγρότες να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για να δικαιούνται τις αγροτικές επιδοτήσεις για το 2019.

Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, «η ενιαία αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά είτε απευθείας από τον γεωργό, μέσω on-line συστήματος στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, είτε μέσω Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), που έχει πιστοποιηθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ειδικά για τον σκοπό αυτόν».

Όσοι υποβάλλουν εκπρόθεσμα την σχετική αίτηση, θα επιβληθεί ποινή 1% για κάθε εργάσιμη μέρα επί της δικαιούμενης ενίσχυσης (εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων-άρθρο 13, Καν(ΕΕ)640/2014).

Να σημειωθεί ότι στην ιστοσελίδα του Οργανισμού έχει αναρτηθεί το έγγραφο «Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2019 & ενεργοποίησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης» για την υποβολή της αίτησης.

LEAVE A REPLY