ΕΛΒΟ: Στα βήματα της…ΕΒΖ

ΕΛΒΟ: Στα βήματα της…ΕΒΖ

426
SHARE
Ôï åñãïóôÜóéï ôçò ÅëëçíéêÞò Âéïìç÷áíßáò Ï÷çìÜôùí (ÅËÂÏ), ÔåôÜñôç 11 Éïõëßïõ 2007

Σε νέα προκήρυξη του (τρίτου κατά σειρά) διαγωνισμού πώλησης για την ΕΛΒΟ θα προβεί – σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες – το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΥΠΟΙΑΝ), μετά από αίτημα δυο από τους τρεις ενδιαφερόμενους για χρονικό περιθώριο ενός μήνα για να καταθέσουν προσφορές. Αυτό έγινε γνωστό μετά την εκπνοή σήμερα στις 11.30 το πρωί της προθεσμίας που είχε δοθεί για κατάθεση προσφορών από την πρώτη προκήρυξη του τρίτου διαγωνισμού και το υπουργείο φέρεται να επιλέγει την οδό της επαναπροκήρυξης, επειδή δεν υπάρχει η δυνατότητα παράτασης του διαγωνισμού.

Η νέα προκήρυξη λοιπόν αναμένεται να βγει στον αέρα εντός του Μαρτίου. Το σκηνικό πάντως αρχίζει να θυμίζει έντονα …ΕΒΖ (Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης), για την οποία πρόσφατα δόθηκε από το ΥΠΟΙΑΝ παράταση πάνω στην παράταση, προκειμένου να κατατεθούν προσφορές από δήθεν ενδιαφερόμενους επενδυτές, χωρίς αυτό πάντως να έχει γίνει πράξη μέχρι σήμερα…

LEAVE A REPLY