ΕΛΣΤΑΤ: Κάθε πέρυσι και καλύτερα για τα ελληνικά νοικοκυριά… – Νέα μείωση...

ΕΛΣΤΑΤ: Κάθε πέρυσι και καλύτερα για τα ελληνικά νοικοκυριά… – Νέα μείωση των εισοδημάτων το 2016

504
SHARE

Μείωση κατά 2,7 δισ. ευρώ, ήτοι κατά κατά 2,3% κατέγραψε το 2016 το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών οργανισμών που εξυπηρετούν νοικοκυριά, και διαμορφώθηκε σε 114 δισεκατ. ευρώ έναντι 116,7 δισεκατ. ευρώ το 2015, ενώ επίσης καταγράφηκε έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών κατά 1,3 δισεκατ. ευρώ έναντι πλεονάσματος 0,1 δισεκατ. ευρώ που είχε καταγραφεί το 2015, σύμφωνα με στοιχεία από τους ετήσιους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέων που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ.

Η τελική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε κατά 1,3 δισεκατ. ευρώ, ήτοι  κατά 1%, σε 121,7 δισεκατ. ευρώ έναντι 123 δισεκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών οργανισμών που εξυπηρετούν νοικοκυριά (η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα) ήταν -6,8% το 2016 έναντι -5,4% το 2015.

Η εξέλιξη του ποσοστού των επενδύσεων του τομέα των μη- χρηματοοικονομικών εταιρειών (ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία) ήταν 18,2% το 2016 έναντι 15,2% το 2015.

Επίσης, πέρυσι καταγράφηκε έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών κατά 1,3 δισεκατ. ευρώ έναντι πλεονάσματος 0,1 δισεκατ. ευρώ που είχε καταγραφεί το 2015.

Παράλληλα, η συνολική οικονομία παρουσίασε το 2016 καθαρή χορήγηση δανείων 1,7 δισεκατ. ευρώ σε σχέση με την αλλοδαπή σε σύγκριση με το 2015 που η καθαρή χορήγηση δανείων ανερχόταν σε 4,2 δισεκατ. ευρώ.

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών διαμορφώθηκαν πέρυσι σε 54,3 δισεκατ. ευρώ (από 55,8 δισεκατ. ευρώ το 2015) και οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών σε 53,1 δισεκατ. ευρώ (από 55,9 δισεκατ. ευρώ).

 

LEAVE A REPLY