ΕΝΥΠΕΚΚ: Πανηγυρική δικαίωση για τα λάθη στα αναδρομικά των ενστόλων- Να καταθέσουν...

ΕΝΥΠΕΚΚ: Πανηγυρική δικαίωση για τα λάθη στα αναδρομικά των ενστόλων- Να καταθέσουν άμεσα αίτηση επιφύλαξης ένστολοι και υπαγόμενοι στα ειδικά μισθολόγια

454
SHARE

Να καταθέσουν άμεσα ένστολοι και υπαγόμενοι στα ειδικά μισθολόγια αίτηση επιφύλαξης για τα αναδρομικά που εισέπραξαν καλεί η ΕΝΥΠΕΚΚ (Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους). Μάλιστα στην ανακοίνωσή της υπενθυμίζει ότι «η Επιστημονική Ομάδα της ΕΝΥΠΕΚΚ, πρώτη είχε καλέσει τους απόστρατους και τους εν ενεργεία ενστόλους και τους υπαγομένους στα Ειδικά Μισθολόγια, που σε υλοποίηση δικαστικών αποφάσεων του ΣτΕ είχαν εισπράξει στις 21-12-2018 και αργότερα αναδρομικές οφειλές, να εκφράσουν την επιφύλαξή τους ως προς το ύψος τού ποσού που εισέπραξαν».

Η ΕΝΥΠΕΚΚ είχε δώσει τότε στη δημοσιότητα τη σχετική Αίτηση Επιφύλαξης, πλήρως τεκμηριωμένη, που είχε συντάξει ο εξειδικευμένος επιστήμονας και μέλος της ΕΝΥΠΕΚΚ , Γιάννης Αντωνιάδης. Και όπως φαίνεται δικαιώθηκε πανηγυρικά, καθώς ο Ελεύθερος Τύπος αποκάλυψε εμπιστευτικό έγγραφο της Υπηρεσίας Δημοσίου Τομέα του ΕΦΚΑ προς τη Γενική Δ/νση Συντάξεων στο οποίο αναφέρεται ότι χορηγήθηκαν λανθασμένα αναδρομικά στους απόστρατους.

«Γι’αυτό, μετά από αίτημα αρκετών αποστράτων και εν ενεργεία υπαλλήλων, δίνουμε εκ νέου στη δημοσιότητα την αίτηση-δήλωση επιφύλαξης που είχαμε παροτρύνει να κατατεθεί προς τον ΕΦΚΑ», σημειώνει στην ανακοίνωσή της η ΕΝΥΠΕΚΚ.

Ιδού η αίτηση που πρωτοδημοσιεύτηκε στις 23-12-2018 και είχε αναρτηθεί και στο thesseconomy.gr

ΠΡΟΣ

Τον ΕΦΚΑ/ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ

Επί της καταβολής μέρους των παρανόμως παρακρατηθεισών άλλως περικοπεισών συνταξίμων αποδοχών μου, που διενεργήθηκαν σύμφωνα με τις αντισυνταγματικές κατά το ΣτΕ διατάξεις του ν. 4093/2012, όπως αυτές κατεβλήθησαν την 20/12/2018 & κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4575/2018

Του……………… , κατοίκου ……………………………. Α.Μ.Σ.………..

ΚΑΤΑ

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Δηλώνω με την παρούσα ότι η μερική καταβολή των παρανόμως παρακρατηθεισών άλλως περικοπεισών συνταξίμων αποδοχών μου, του νόμου 4093/2012, κατ’ εφαρμογήν της διατάξεως της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011, απέχει από τις αντίστοιχες που μου είχαν παρακρατηθεί από τον Αύγουστο του 2012 έως και σήμερα και οφείλατε να μου επιστρέψετε.

Συγκεκριμένα :

1) Μου επεστράφη ποσόν της τάξεως των …….….. ευρώ για 47 μήνες (από Αυγ. 2012 έως και Ιουν. 2016), ήτοι αναλογούν σε …….. ευρώ για κάθε μήνα επιστροφής, όταν η αντίστοιχη μηνιαία μείωση, που αφορούσε τα ποσά που παρακρατούσε η Δημόσια Διοίκηση, συμπεριλαμβανομένου φόρου και λοιπών μειώσεων, ήταν κατά πολύ μεγαλύτερη.

2) Διαπιστώθηκε απόκλιση σε σχέση και με το αντίστοιχο ποσό (50%) που μου κατεβλήθη με τις διατάξεις του ν.4307/2014.

3) Υφίστανται επίσης, συναφείς καταβολές συναδέλφων αποστράτων στελεχών των Ε.Δ., με ακριβώς ίδια συνταξιοδοτικά δικαιώματα (χρόνια παραμονής-διοικητικό και μισθολογικό βαθμό κλπ), που εμφανίζουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους (υπάρχουν παραδείγματα με διαφορές που υπερβαίνουν ακόμα και τα 1000 ευρώ), γεγονός που επιβεβαιώνει τους λανθασμένους υπολογισμούς, στην πλειονότητα των συναδέλφων και στις δικές μου .

4) Δεν καταβλήθηκε το αναλογούν ποσό για τους 77 μήνες που ισχύουν οι συγκεκριμένες παρακρατήσεις (Αυγ.2012 έως και Δεκέμβριο 2018) αλλά μόνο για 47.

5) Παραβιάζεται, η από το άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγματος, αρχή της «υποχρέωσης της Διοίκησης, να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις, η παράβαση δε της υποχρέωσης αυτής γεννά ευθύνη για κάθε αρμόδιο όργανο» , καθόσον ΔΕΝ προβήκατε , κατ’ επιταγή των αποφάσεων του ΣτΕ, σε ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ των συνταξίμων μου αποδοχών, στα επίπεδα της 31ης Ιουλίου του 2012. Επιπροσθέτως με την αγνόηση και μη υλοποίηση των συγκεκριμένων αποφάσεων του ΣτΕ , παραβιάζονται και λοιπά συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματά μου, όπως, η από το άρθρο 4 παρ. 1, 2 και 5 αρχή της ίσης μεταχείρισης και της ισότητας των Ελλήνων απέναντι στον νόμο, η από το άρθρο 2 παρ. 1 αρχή του σεβασμού και προστασίας της αξίας του ανθρώπου, η από το άρθρο 5 παρ. 1 αρχή της οικονομικής ελευθερίας και η από το άρθρο 78 του ίδιου πάντα Συντάγματος αρχή της δημοσιονομικής διαχείρισης και τέλος βέβαια η από το 10 άρθρο του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αρχή της προστασίας του περιουσιακού δικαιώματος.

Με την παρούσα, επομένως ζητώ από το Ελληνικό Δημόσιο, επιφυλασσόμενος παντός νομιμου δικαιώματός μου, να μου καταβάλλει το υπόλοιπο ορθά πλέον επανυπολογισμένο, ποσό των ανωτέρω αναγραφομένων παρανόμως παρακρατηθεισών συνταξίμων μου αποδοχών καθώς και να μου επανυπολογίσει –επαναπροσδιορίσει τις συντάξιμες αποδοχές μου, όπως αυτές ίσχυαν τον Ιούλιο του

Αθήνα ……………….

Ο αιτών

ΣΗΜ. : *Κάποιες παραγράφους όπως π.χ. η 2, μπορείτε να τις αφαιρέσετε εφόσον δεν επαληθεύονται
**Μπορείτε εάν το επιθυμείτε πλήν του ΕΦΚΑ/ΓΛΚ να κοινοποιήσετε την παρούσα και στην ΗΔΙΚΑ, ως φορέα που προέβαινε στον υπολογισμό των ανωτέρω ποσών (κατόπιν υποβολής των ατομικών μας στοιχείων, φυσικά, από το ΓΛΚ)

LEAVE A REPLY