“Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον ΙΙ”: Η οδύσσεια της … τέντας

“Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον ΙΙ”: Η οδύσσεια της … τέντας

2522
SHARE

Δεν επαρκεί στην πράξη επ’ ουδενί, σύμφωνα με την Ένωση Τεντοποιών Ελλάδας, το ανώτατο όριο επιλέξιμης δαπάνης  για τα  σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης (υποκατηγορία παρέμβασης 1.Ε2), στο πρόγραμμα “Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον ΙΙ”, το οποίο ορίζεται σε 25 €/m2 προϊόντος  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και η Ένωση ζητά τη διαφοροποίησή του, έχοντας την υποστήριξη και του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (ΣΒΘΚΕ).

Ο ΣΒΘΚΕ απέστειλε και υπόμνημα προς τον κ. Γεώργιο Σταθάκη, Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, αναφερόμενος σε θέματα που σχετίζονται με το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον ΙΙ».

Οι δυο φορείς τονίζουν, λοιπόν, ότι το εν λόγω όριο επιλέξιμης δαπάνης για τα συστήματα σκίασης δεν δύναται να καλύψει το κόστος αντικατάστασης υφάσματος και εργασιών συντήρησης ή/και αντικατάστασης  μεταλλικών μερών των συστημάτων σκίασης με σύγχρονα λειτουργικά συστήματα, τα οποία  βοηθούν ουσιαστικά  στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.

 

Η πρόταση της Ένωσης Τεντοποιών σχετικά με τη διαφοροποίηση  του ανώτατου ύψους της επιλέξιμης δαπάνης στην εν λόγω υποκατηγορία, ανάλογα με το αν κρίνεται απαραίτητη η αλλαγή μόνο υφάσματος (15€ έως 22€/m2) ή και η αντικατάσταση ολόκληρου του συστήματος (25€ έως 45€/m2), θεωρείται ότι θα βοηθήσει να πραγματοποιηθούν και να ολοκληρωθούν πλήρως,  μόνο οι απαραίτητες εργασίες.

Στο υπόμνημά του προς τον κ.Σταθάκη για το πρόγραμμα “Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον ΙΙ” ο ΣΒΘΚΕ επισημαίνει, επίσης, ότι κρίνεται  πολύ σημαντικό κατά τη διαδικασία ελέγχου της ολοκλήρωσης των έργων να διενεργούνται ενδελεχώς οι απαραίτητοι έλεγχοι από τους ενεργειακούς επιθεωρητές, ώστε τα έργα που παραλαμβάνονται να τηρούν τις απαιτήσεις των νόμων και ειδικότερα τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 12398/410 σχετικά με τη σήμανση CE στα Εξώφυλλα και στις Εξωτερικές Περσίδες και του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 305/2011 για  τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών.

Οι έλεγχοι αυτοί, όπως υπογραμμίζει ο Σύνδεσμος, θεωρείται ότι θα αποτρέψουν φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού από μη πιστοποιημένους προμηθευτές/αναδόχους των έργων.

LEAVE A REPLY