Εξώδικο Μετόχων ΟΑΣΘ για την εξόφληση οφειλόμενων μερισμάτων

Εξώδικο Μετόχων ΟΑΣΘ για την εξόφληση οφειλόμενων μερισμάτων

337
SHARE

Εξώδικη πρόσκληση προς τον ΟΑΣΘ και κοινοποιούμενη προς την Η΄ ΔΟΥ Θεσσαλονίκης και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) επέδωσαν 28 Μέτοχοι του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, με την οποία ζητούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Σ.Θ. να εξοφλήσει το υπόλοιπο του μερίσματος τους για το έτος 2016, επιφυλασσόμενοι να αξιώσουν και την καταβολή του μερίσματος τους για το 2017, τουλάχιστον μέχρι τη θέση σε ισχύ του ν. 4482/2017 για την κρατικοποίηση του Οργανισμού στις 25/7/17.

ΤοΕξώδικο αυτό αφορά εμμέσως τη συντριπτική πλειοψηφία των μετόχων του ΟΑΣΘ, στους οποίους, από τους πρώτους μήνες του 2016, έως και τον Ιούλιο του 2017 που κρατικοποιήθηκε ο Οργανισμός, σταμάτησε να καταβάλλεται το νόμιμο μέρισμα.

Οι μέτοχοι επιφυλάσσονται επίσης ρητά παντός νομίμου δικαιώματός και για μελλοντικές απαιτήσεις και αξιώσεις τους, δεδομένου ότι έχουν ασκήσει δύο Αιτήσεις Ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (25.09.2017 και  25.10.2017) κατά των ατομικών ρυθμίσεων που περιλήφθηκαν στις διατάξεις του ν. 4482/2017 και των αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του, προσβάλλοντας ως αντισυνταγματικές, αντίθετες στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και κατάφωρα παράνομες τις διατάξεις του παραπάνω Νόμου και όλες τις πράξεις και παραλείψεις της νέας Διοίκησης του ΟΑΣΘ που στηρίζονται σε αυτόν.

Επιπλέον, οι 28 μέτοχοι διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι, ενώ δεν έχουν εισπράξει το σύνολο του μερίσματος τους για το  2016 και 2017 (μέχρι την κρατικοποίηση του Οργανισμού με το ν. 4482/2017) έχουν,  παρ’ όλα αυτά, φορολογηθεί γι αυτό. Επίσης, επιφυλάσσονται ρητά για κάθε παράνομη πράξη και παράλειψη, μετά την ψήφιση του ν. 4482/2017, η οποία οδηγεί στην απομείωση των περιουσιακών στοιχείων του Ο.Α.Σ.Θ. και τη μη είσπραξη των νομίμων αξιώσεων του Οργανισμού και των ίδιων ως μετόχων του.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του ΟΑΣΘ, το νέο λογισμικό έκδοσης εισιτηρίων προκειμένου να είναι ενιαία η τιμή τόσο για τα εισιτήρια που αγοράζονται εντός όσα και για αυτά που αγοράζονται εκτός των αστικών λεωφορείων θα εφαρμοστεί από τις 15 Νοεμβρίου.
Ο ΟΑΣΘ, πάντως, καλεί τους πολίτες – χρήστες των λεωφορείων, να προβαίνουν στον έγκαιρο εφοδιασμό τους με προτυπωμένα εισιτήρια από τα 1.000 περίπου συνεργαζόμενα καταστήματα πώλησης εισιτηρίων (περίπτερα, ψιλικά κ.λ.π.) και από τα εκδοτήριά του.

 

LEAVE A REPLY