Επιδότηση ως και 36.000 ευρώ σε 5.000 άνεργους ελεύθερους επαγγελματίες δίνει ο...

Επιδότηση ως και 36.000 ευρώ σε 5.000 άνεργους ελεύθερους επαγγελματίες δίνει ο ΟΑΕΔ

475
SHARE

Αύριο, Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που απευθύνεται σε 5.000 άνεργους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους.

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους να ενταχθούν και πάλι στην αγορά εργασίας, με την προϋπόθεση ότι έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις τυχόν οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Σε περίπτωση που κάποιος ενταχθεί στο πρόγραμμα και έχει οφειλές προς τον ΕΦΚΑ, παρακρατείται το 25% της επιχορήγησης από τον ΟΑΕΔ, το οποίο αποδίδεται στον φορέα ασφάλισης.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), όσοι ενταχθούν στο πρόγραμμα θα επιδοτηθούν για 12 μήνες με ποσά που κυμαίνονται από 12.000 ως 36.000 ευρώ.

Για παράδειγμα, το ποσό της επιχορήγησης ορίζεται στα 12.000 ευρώ για ατοµικούς επιχειρηµατίες/επιτηδευµατίες (ατοµικές επιχειρήσεις), στα 9.000 ευρώ για όσους συμμετέχουν κατά 50% στο κεφάλαιο μιας επιχείρησης και στα 8.000 ευρώ για όσους κατέχουν το 1/3 του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

Μετά τη λήξη του προγράμματος, οι δικαιούχοι δεσμεύονται να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους για άλλους τρεις μήνες ενώ δίνεται η δυνατότητα επέκτασης του διαστήματος επιχορήγησης για 12 επιπλέον μήνες.

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική σελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

LEAVE A REPLY