Επιδότηση ως 105.000 ευρώ σε ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα, βιοτεχνίες και εμπορικές επιχειρήσεις...

Επιδότηση ως 105.000 ευρώ σε ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα, βιοτεχνίες και εμπορικές επιχειρήσεις μέσω ΕΣΠΑ

1201
SHARE

Νέα δυναμική σε χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τουρισμού, του εμπορίου και της μεταποίησης αναμένεται να δώσει νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, το οποίο θα προκηρυχθεί στις αρχές Δεκεμβρίου.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων», θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια από 20.000 έως 150.000 ευρώ, με το ποσοστό της επιδότησης να ανέρχεται στο 70% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό τους για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Οι επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων που θα επιδοτηθούν αφορούν, μεταξύ άλλων, την προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και της οικονομικής της δραστηριότητας, την εγκατάσταση συστημάτων πιστοποίησης-διαχείρισης προϊόντων, την υλοποίηση παρεμβάσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας (προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση) και την προμήθεια μεταφορικών μέσων μόνο για ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα.

Προϋποθέσεις

Δικαίωμα επιδότησης έχουν αποκλειστικά μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης:

-Έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας,

-Διαθέτουν τους επιλέξιμους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) της επένδυσης,

-Δεν είναι προβληματικές επιχειρήσεις και δεν βρίσκονται υπό καθεστώς εκκαθάρισης, πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης.

LEAVE A REPLY