Επιτροπή Ανταγωνισμού: Το Audatex δεν περιορίζει τον ανταγωνισμό στα συνεργεία αυτοκινήτων

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Το Audatex δεν περιορίζει τον ανταγωνισμό στα συνεργεία αυτοκινήτων

984
SHARE

Αρνητική για την καταγγελία τοπικής Ένωσης Φανοποιών και Βαφέων ήταν η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού που έκρινε πως δεν διαπιστώθηκε παράβαση των συνθηκών ανταγωνισμού στα συνεργεία παροχής υπηρεσιών επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων από το σύστημα Audatex.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η Επιτροπή κλήθηκε να επανεξετάσει την καταγγελία της Πρωτοβάθμιας Επαγγελματικής Οργάνωσης, της «Ένωσης Φανοποιών και Βαφέων νομού Χανίων» κατά της Audatex Ελλάς, τεσσάρων ασφαλιστικών εταιριών (Εθνική, Αγροτική, Ιντεραμέρικαν, Groupama) και της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος για παράβαση του άρθρου 1 του Ν. 703/77, όπως ίσχυε, και του άρθρου 101 ΣΛΕΕ, κατόπιν αναπομπής από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και το ΣτΕ της υπ’ αριθ. 460/V/2009 απόφασης της ΕΑ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για το θέμα έχει ως εξής:

«Κατά την επανεξέταση της υπ’ αριθ. πρωτ. 6756/26.10.2005 καταγγελίας της ΕΝΩΣΗΣ ΦΑΝΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΦΕΩΝ κατά των ως άνω εταιριών, η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια, κατά πλειοψηφία, δεν διαπίστωσε παράβαση του άρθρου 1 του ν. 3959/2011 από τις καταγγελλόμενες εταιρίες και έκρινε ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις απαγόρευσης με βάση το άρθρο 101 ΣΛΕΕ, καθώς οι προαναφερόμενες ασφαλιστικές εταιρίες, μέτοχοι της AUDATEX ΕΛΛΑΣ Α.Ε, και η AUDATEX ΕΛΛΑΣ Α.Ε, ως κοινή επιχείρηση (joint venture), δεν παραβίασαν τα προαναφερόμενα άρθρα μέσω του καθορισμού εφαλτήριας τιμής εργατοώρας συνεργείων παροχής υπηρεσιών
επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων στο πλαίσιο του συστήματος Audatex, καθόσον επρόκειτο για εφαλτήρια μεν, προτεινόμενη ωστόσο, ενδεικτική δηλαδή, τιμή εργατοώρας που σε συνάρτηση και με τον αριθμό εργατοωρών συνιστούσε δευτερεύοντα περιορισμό, δηλ. άμεσα συνδεδεμένο και αναγκαίο όρο για την ορθολογική λειτουργία ενός συστήματος ηλεκτρονικής πραγματογνωμοσύνης ζημιών αυτοκινήτων οχημάτων, όπως ήταν αυτό της Audatex. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή Ανταγωνισμού κατά πλειοψηφία έκρινε ότι η αποδιδόμενη στην Audatex επιβολή ρήτρας μάλλον ευνοούμενου πελάτη δεν στοιχειοθετήθηκε ότι συνιστούσε εξ αντικειμένου περιορισμό του ανταγωνισμού, ως δήθεν ενσωματωμένος μηχανισμός ελέγχου καθορισμένων τιμών, ούτε και ότι η εν λόγω ρήτρα επέφερε ή μπορούσε να επιφέρει αυτοτελώς περιοριστικά του ανταγωνισμού αποτελέσματα.

LEAVE A REPLY