«Επιχειρούμε έξω» με επιδότηση ως και 50.000 ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

«Επιχειρούμε έξω» με επιδότηση ως και 50.000 ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

1050
SHARE

Τη δυνατότητα συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις, δίνει το πρόγραμμα «Επιχειρούμε Έξω», το οποίο δίνει την ευκαιρία στους μικρούς εξαγωγείς να λάβουν εντός 30 μηνών, επιδότηση έως και 50.000 ευρώ για την ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι δραστηριοποιούνται στους τομείς: Αγροδιατροφή/ Βιομηχανία τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Υλικά/ Κατασκευές, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), Υγεία/ Φάρμακα ενώ κάθε επιχείρηση μπορεί να κάνει χρήση του προγράμματος για περισσότερες από μία φορές.

Το πρόγραμμα «Επιχειρούμε Έξω» αφορά πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

-Έχουν κλείσει τουλάχιστον μία διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας.

-Διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι αφορούν προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις.

-Παράγουν/ μεταποιούν ήδη τα προϊόντα αυτά.

-Αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν.

Τι χρηματοδοτείται

Οι επιλέξιμες δαπάνες που χρηματοδοτούνται αφορούν:

-Το κόστος συμμετοχής και κόστος καταχώρησης/εγγραφής στον κατάλογο της Έκθεσης.

-Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής έως 4 εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετάσχουν σε κάθε εμπορική έκθεση, όπως αεροπορικά εισιτήρια και επιμέρους μετακινήσεις προς και από τον χώρο της έκθεσης.

-Τη διαμονή στη χώρα όπου πραγματοποιείται η έκθεση.

-Το ενοίκιο του περιπτέρου, το κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης και την ενοικίαση εξοπλισμού (π.χ. οπτικοακουστικός εξοπλισμός).

-Το κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους ασφάλισης αυτών.

-Τις αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου (π.χ. διερμηνέας,φύλακας περιπτέρου, κλπ).

-Το κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου/-ων.

Να σημειωθεί ότι η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από τους υποψήφιους δυνητικούς δικαιούχους υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis.

LEAVE A REPLY