Wednesday , 19 June 2024

Επτά αλλαγές και ουσιαστικό διάλογο προτείνει για το νέο Ασφαλιστικό η ΓΣΕΒΕΕ

Επτά αλλαγές προτείνει με υπόμνημά της προς τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννη Βρούτση, η ΓΣΕΒΕΕ, για το Σχέδιο Νόμου «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e- Ε.Φ.Κ.Α.)» που τέθηκε σε διαβούλευση και ζητά ουσιαστικό διάλογο σε θεσμοποιημένη βάση.

Σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία, αναλυτικότερα, το εν λόγω ν/σ διαμορφώθηκε σε έναν βαθμό από την αναγκαιότητα τροποποίησης σημαντικών διατάξεων του Ν. 4387 που κρίθηκαν αντισυνταγματικές από το ΣτΕ και “η παράμετρος αυτή προσέδωσε μια επείγουσα διάσταση ανάληψης εκείνων των ενεργειών που έπρεπε να ολοκληρωθούν από τη μεριά της κυβέρνησης, προκειμένου να καταρτιστεί ένα νομοσχέδιο που αφενός να θεραπεύει τα συνταγματικά ζητήματα, αφετέρου να καθορίζει ένα συνεκτικό και δίκαιο ασφαλιστικό πλαίσιο. Ένα αδιαμφισβήτητα σύνθετο εγχείρημα δεδομένης της αναγκαιότητας συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης στοιχείων που απαιτείτο ώστε να μη διαταραχθεί και η δημοσιονομική ισορροπία”.

Η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί ωστόσο πως “αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν δικαιολογητική βάση αποφυγής διενέργειας συστηματικού κοινωνικού διαλόγου για ένα δομικό ζήτημα, όπως το ασφαλιστικό, που η οποιαδήποτε πυρηνική τροποποίησή του συνεπάγεται κοινωνικές, δημοσιονομικές και αναπτυξιακές επιπτώσεις”.

Παράλληλα, επισημαίνει πως “η περιστασιακή και ala cart ενεργοποίηση του κοινωνικού διαλόγου ή/και των θεσμών που τον στεγάζουν, που κατά συρροή χρησιμοποιήθηκαν ως διαδικασίες κατά τη διάρκεια των μνημονίων ούτε μας ικανοποιούν, ούτε όμως και αποτελούν στοιχεία αποκατάστασης της δημοκρατίας μας, που τόσο επλήγη κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης…Θεωρούμε λοιπόν ότι το επόμενο διάστημα θα πρέπει η συζήτηση για το ασφαλιστικό να πραγματοποιηθεί σε θεσμοποιημένη βάση, τόσο για τα εκκρεμή ζητήματα, όσο και για τα ζητήματα εκείνα που ενδεχομένως θα προκύψουν από την εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού”.

Συνοπτικά, στο υπόμνημά της προς τον υπουργό, η ΓΣΕΒΕΕ προτείνει:

  • Μείωση της εισφοράς της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας στο ύψος που είναι σήμερα η κατώτατη ασφαλιστική εισφορά με βάση τον Ν. Κατρούγκαλου, δηλαδή στα 175,18 €. Αφορά περίπου το 80% των πρώην ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ. Σύσταση ομάδας εργασίας με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και άλλων φορέων, που θα αξιολογήσει την εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού πλαισίου και θα προτείνει τροποποιήσεις ή/και συμπληρώσεις όπου θα απαιτηθεί.
  • Σύνδεση της εισφοράς με το εισόδημα μετά από επανεξέταση των επιμέρους πτυχών του υφιστάμενου συστήματος, ώστε να καταρτιστεί μια καλύτερη διαδικασία συντονισμού της σχέσης εισφοράς-εισοδήματος.
  • Τροποποίηση του καθεστώτος προσδιορισμού της ασφαλιστικής ικανότητας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η μέχρι σήμερα μη εκκαθάριση από τον ΕΦΚΑ των ληξιπροθέσμων ασφαλιστικών εισφορών των ετών 2017 και 2018 που έχει αφήσει χιλιάδες επαγγελματίες, που έχουν κάνει αίτηση ένταξης στην ρύθμιση των 120 δόσεων, σε αναμονή και χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μέχρι την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης που θα επιτρέψει την οριστικοποίηση των ρυθμίσεων, τον προσδιορισμό του ύψος και του αριθμού των δόσεων αλλά και το δικαίωμά τους σε ιατροφαρμακευτική κάλυψη.
  • Αποκατάσταση της αυτοτελούς εκπροσώπησης της ΓΣΕΒΕΕ στο Διοικητικό Συμβούλιο e-ΕΦΚΑ. Δεν λαμβάνεται πρόνοια ως προς την εκπροσώπηση των κοινωνικών εταίρων στη διοίκηση του νέου οργανισμού, καθώς τόσο οι φορείς των εργοδοτών, όσο και των εργαζομένων υποεκπροσωπούνται ή υπάρχει ο κίνδυνος να ετεροεκπροσωπηθούν από φορείς με χαμηλότερο βαθμό κοινωνικής αντιπροσώπευσης. Οι μεγαλύτεροι χρηματοδότες του συστήματος (οι αυτοαπασχολούμενοι, οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι), και συνάμα οι δικαιούχοι, δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στα όργανα διοίκησης και στην διαδικασία λήψης αποφάσεων και ελέγχου του νέου οργανισμού.
  • Διατήρηση της έκπτωσης στο 15% για τις περιπτώσεις εφάπαξ εξαγοράς πλασματικού χρόνου ασφάλισης.
  • Ειδική μέριμνα για οφειλέτες ασφαλισμένους του πρώην ΟΑΕΕ, που οι οφειλές τους δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης, δεν μπόρεσαν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με την τελευταία ρύθμιση και δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν κάνοντας χρήση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου  παρακράτησης από την σύνταξη των οφειλών.
  • Ουσιαστική ενεργοποίηση και διεύρυνση των παροχών που προβλέπονται στους Ειδικούς Λογαριασμούς του ΟΑΕΕ (Ανεργίας) που διατηρούνται στον ΟΑΕΔ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *